Sponsoring en donaties

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.

Coöperatief dividend

Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. En we kiezen ervoor om jaarlijks een deel van onze winst te investeren in de maatschappij. Onze leden bepalen waar dit ‘coöperatief dividend’ naartoe gaat. Grotendeels gaat het om lokale maatschappelijke projecten. Ook hebben we een breed programma om verenigingen te ondersteunen. Niet alleen omdat we sport en kunst belangrijk vinden. Maar vooral omdat die verenigingen zo’n belangrijke verbindende rol hebben.

Onze missie ‘growing a better world together’ begint dus heel dicht bij huis. En wordt mogelijk gemaakt door onze leden en klanten. Dat geeft ons een enorme motivatie om te blijven zoeken naar oplossingen waar iedereen beter van wordt.

Wellicht komt jouw project of initiatief in aanmerking voor een stukje coöperatief dividend van Rabobank Lek en Merwede. We zien jouw aanvraag met belangstelling tegemoet.

Aanvragen worden ieder kwartaal beoordeeld door de commissie coöperatiefonds, de commissie bestaat uit een afvaardiging van de ledenraad en medewerkers van Rabobank Lek en Merwede.

Mail ons

Rabobank ClubSupport

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken. Met Rabo ClubSupport investeren wij met kennis, netwerk en financiële middelen in clubs en verenigingen. Om ze sterker en toekomstbestendig te maken. Dat is goed voor de club & geweldig voor de buurt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Voorwaarden Coöperatiefonds

Om in aanmerking te komen voor een donatie uit het Coöperatiefonds gelden de volgende uitgangspunten:

 • Het project vindt plaats in de gemeenten Molenlanden, Gemeente Gorinchem, Gemeente Vijfheerenlanden, Gemeente Sliedrecht of Gemeente Hardinxveld-Giessendam.
 • Het project is vernieuwend of maatschappelijk.
 • De aanvrager is een organisatie.
 • Elke aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld.
 • Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project is geen maatstaf voor een andere aanvraag.
 • Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.
 • De aanvraag mag maximaal € 9500,00 bedragen.

Wij steunen geen: 

 • politieke of religieuze projecten
 • projecten die slecht zijn voor het milieu
 • projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek
 • projecten die als doel hebben om winst te maken
 • projecten zonder maatschappelijk draagvlak
 • kosten die op de begroting thuishoren
 • goede doelen/inzamelacties
 • wensen van individuen
 • buitenlandse of landelijke projecten

Sponsoring

Rabobank Lek en Merwede sponsort een tiental lokale partijen op het gebied van sport en cultuur in de vorm van een sponsorcontract. In ruil daarvoor vragen wij een tegenprestatie. Deze contracten worden niet uitgebreid. Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities in de Lek en Merweden te versterken.

Daarnaast hebben we in samenwerking met NOC*NSF het traject verenigingsondersteuning uitgevoerd. Hierbij hebben geselecteerde verenigingen advies en hulp op het gebied van bestuur, financiën, gezondheid en duurzaamheid ontvangen. Afhankelijk van de gestelde hulpvraag. Naar aanleiding van een pitch zijn deze verenigingen geselecteerd op hun ambities, uitdagingen en actieve rol in de samenleving. Dit traject is nog lopend met een aantal verenigingen.

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur