Onze organisatie

Directie

Korte lijnen, snelle besluitvorming en commerciële energie zijn onze kerncompetenties. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om onze klanten de beste dienstverlening te bieden. Hierbij staat vrijheid, plezier en eigen ondernemerschap voorop.

Wij zijn gevestigd in een groen en dynamische werkgebied. Vanuit alle winstreken zijn wij goed te bereiken. Het werkgebied typeert zich als ondernemend met karakteristieke kernen en een actief verenigingsleven.

De directie geeft leiding aan Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland. Zij ontwikkelt de strategie en het beleid van de bank. De directie neemt deel aan de sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkeling van de regio. Ook is zij ervoor verantwoordelijk dat klanten en leden centraal blijven staan.

De directie bestaat uit:

 • Johan Hutten, Directeur Coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze RvC bestaat uit:

 • Ton Loman, voorzitter
 • Henri Bisschop
 • Jeanet Brandsma
 • Doesjka Lammers

Ledenraad

De ledenraad bestaat uit 30 leden. Zij praten namens ruim 20.000 leden van onze bank regelmatig met de directie over ontwikkelingen in regio.

Ledenraadsleden

Particulieren

 • Bastian van de Belt
 • Theo Bouius
 • Gerben Donker
 • Anton Hassing 
 • Harm Hoeve
 • Ludwig Lassche 
 • Esther Mussche
 • Petra Stehouwer-Broersma
 • Alexandra van der Ven
 • Rene Visser
 • Roel Winters 

MKB 

 • Lucel van den Berg
 • Jaap de Boer
 • Nicolette Boogaard
 • Klaas Dons
 • Marcel Kiekebos
 • Jorrit Muurling
 • Dimitri Nashid Khali
 • Klaas Slager
 • André Spans

Agrarisch

 • Guus Altena
 • Albert Bloemhof
 • Lumien Brand-van Goor 
 • Jan Dunnink 
 • Marien van de Hengel  
 • Hendrik Mulder
 • Lotte Nijk 
 • Arend Prins

Marktteams

Wij inspireren onze leden en klanten met een verscheidenheid aan actie en activiteiten. Met drie marktteams zijn wij sterk verbonden met de regio. Dit komt tot uitvoer door participatie in diverse netwerken en lokale evenementen.

Lokale samenwerkingsverbanden

Regiocampus

Rabobank is partner van Regiocampus. Regiocampus is een netwerk in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel dat zorg, onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten met elkaar verbindt. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Het Ondernemerspunt is dé plek in de regio waar ondernemers ideeën en opdrachten uit diverse vakgebieden kunnen inbrengen en laten uitwerken door studenten. Samen dragen wij bij aan een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat. Wil je meer weten over deze samenwerking? Neem contact op met de afdeling Marktbewerking, Communicatie en Coöperatie via e-mailadres communicatie.mss@rabobank.nl.

Lokale Alliantie Meppel

Rabobank is partner van de Lokale Alliantie Meppel. Binnen dit samenwerkingsverband streven we er naar om inwoners van de Gemeente Meppel te informeren over financieel misbruik bij ouderen. De Lokale Alliantie Meppel heeft als doel dat alle inwoners van de gemeente Meppel financieel veilig oud kunnen worden en de juiste hulp krijgen, mocht dit nodig zijn. Meer weten over deze samenwerking? Neem contact op met de afdeling Marktbewerking, Communicatie en Coöperatie via emailadres communicatie.mss@rabobank.nl.

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven