Vacature voor Raad van Commissarissen

Vacature RVC

De Rabobank is een coöperatieve bank die vanuit het belang van de klant handelt. Klanten kunnen lid worden van de bank en vanuit die rol invloed en zeggenschap uitoefenen op het reilen en zeilen van de bank.

Lokaal ondernemerschap en marktgericht opereren met een eigen lokale inkleuring bepalen voor een belangrijk deel het functioneren van de lokale bank in het eigen werkgebied. De lokale bank vervult die rol sinds 1-1-2016 verenigingsrechtelijk als een met een afdeling verbonden onderdeel van de Rabobank, met een grote mate van zelfstandigheid richting klant en markt in het lokale werkgebied. De bank investeert in een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn in onze regio en zijn een vooruitstrevende bank met haar wortels stevig verankerd in de lokale gemeenschap. Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland is de motor achter de regionomie.

Het besturingsmodel van de lokale bank kent drie organen: de ledenraad, de lokale raad van commissarissen en de directie. De raad van commissarissen wordt benoemd door de ledenraad. De directievoorzitter wordt benoemd door de raad van commissarissen. De Rabobank wil aansluiten bij de lokale maatschappij en voert daarom een actief diversiteitsbeleid, waarin onder meer een goede afspiegeling van het klantenbestand in de drie organen van de bank wordt nagestreefd. Bij vacatures wordt daarom bij een passende geschiktheid voorkeur gegeven aan vrouwelijke kandidaten.

Specifiek Meppel-Staphorst-Steenwijkerland

De raad van commissarissen van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland bestaat uit 4 personen. Het nieuwe lid dient naast de algemene vereisten, te voldoen aan de volgende criteria:

  • Voor deze vacature zijn we specifiek op zoek naar een agrarisch ondernemer uit het werkgebied Steenwijkerland. 
  • Een sterke verbinding met de regio en de regionale netwerken.
  • Kennis van ontwikkelingen die van invloed zijn op de strategie van het bankbedrijf.

Informatie en reactie

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Ton Loman, voorzitter raad van commissarissen op telefoonnummer 06-53268245.

Uw motivatiebrief met een recent cv kunt u voor 15 januari 2018 mailen naar directie.mss@rabobank.nl, t.a.v. Ton Loman, voorzitter raad van commissarissen, inzake vacature RvC.

Lees meer over de vacature

22-12-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn