Rabobank en De Lievekamp verenigen opnieuw krachten

2 juli 2024 9:38

Rabobank Oss Bernheze en theater De Lievekamp hebben recent hun samenwerking vernieuwd om bij te dragen aan een inclusieve samenleving. Deze hernieuwde overeenkomst, bekrachtigd op maandag 1 juli door Peter de Bruin van Rabobank Oss Bernheze en Loek Buys van theater De Lievekamp, heeft als doel de sociaal-culturele impuls in Oss en omgeving te versterken.

Samenwerking Rabobank - Lievekamp

Maatschappelijke betekenis

Binnen het vernieuwde partnership verstevigt Rabobank haar ondersteuning van de programmalijn Theater van de Stad. Theater De Lievekamp richt zich vanuit deze programmalijn op activering van groepen in de samenleving die kwetsbaar zijn of extra ondersteuning nodig hebben. Dit zijn groepen die - beperkt door bijvoorbeeld opleiding, inkomen of als gevolg van discriminatie - geen of minder aansluiting vinden op de samenleving. Door kunst en cultuur bereikbaar te maken voor iedereen, streven Rabobank en De Lievekamp ernaar om sociale cohesie te bevorderen en talentontwikkeling binnen een veilige omgeving te ondersteunen. Kunst en cultuur spelen immers een cruciale rol in het creëren van een inclusieve en duurzame leefomgeving. Directeur-bestuurder (a.i.) van theater De Lievekamp, Loek Buys: “Voor De Lievekamp ligt er een belangrijke taak om van maatschappelijke betekenis te zijn in Oss en in dat belang herkent Rabobank zich ook als organisatie. Het is prachtig dat we daarin elkaar als partner hebben gevonden.”

Innovatie en economie

De cultuursector is een broedplaats voor innovatie en economische stimulans. Bijna alles om ons heen, van games en muziek tot producten en gebouwen, is bedacht, ontworpen en vormgegeven door de cultuursector. De samenwerking tussen Rabobank Oss Bernheze en De Lievekamp versterkt niet alleen de cultuursector, maar stimuleert ook de bredere economie van Oss en omgeving. Peter de Bruin, directeur coöperatieve Rabobank voor de regio Oss en Bernheze: “Rabobank zet zich in voor een duurzame, inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. De samenwerking met De Lievekamp sluit hier uitstekend bij aan. Want een sterke culturele sector helpt om de samenleving vitaal en sterk te houden”.