TOP Oss & Rabobank maken samen impact met TOP Oss Foundation

30 oktober 2023 14:00

TOP Oss & Rabobank zijn verheugd om de start aan te kondigen van de TOP Oss Foundation (TOF), een stichting gericht op het verbeteren van het welzijn in de regio Oss.

TOF x RABO

De missie van TOF kent drie kernpijlers: werk, talent en gezondheid. ‘’Als TOF organiseren wij projecten in buurten wijken en scholen, dichtbij de mensen waar wij graag zoveel mogelijk maatschappelijke impact willen maken. Dat doen wij met name voor jongeren mensen met SES en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,’’ aldus Erik van Hees, voorzitter van de TOF.

De totstandkoming van de TOP Oss Foundation werd mogelijk gemaakt door een samenwerking met Rabobank, het Sport Expertise Centrum (SEC) en TOP Oss zelf. Rabobank neemt een prominente rol in als founding partner en heeft een cruciale bijdrage geleverd aan de oprichting van dit maatschappelijke initiatief.

Bas van Rossum, Algemeen directeur TOP Oss vult aan “We zetten voetbal in als middel. Impact maken in de wijk door de inzet van onze TOP Oss-spelers en staf. Als zij voor een klas of groep staan of sport stimuleren, dat heeft veel meer effect. Betaald voetbalorganisaties moeten hun maatschappelijke waarde laten zien en vanaf nu gaan wij dat ook structureler doen en met meer uitstraling. Wij vinden dat we als TOP Oss vaker ons gezicht moeten laten zien en moeten bijdragen aan het welzijn van mensen in onze regio.’’

Bedrijven en organisaties worden van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij dit maatschappelijke initiatief. Als partner van TOF krijgt uw organisatie de kans om actief bij te dragen aan het creëren van maatschappelijke impact in de regio Oss. Samen zullen we werken aan een inclusieve en ondersteunende omgeving voor alle inwoners. Peter de Bruin, Directeur Rabobank Oss Bernheze ziet ook graag dat andere partners zich aansluiten bij de TOF ‘’Wij zijn nu de eerste partner van de TOF en het zou heel mooi zijn als er andere partijen gezamenlijk met ons invulling willen geven aan de maatschappelijk doelstelling die de TOF heeft. Kom erbij en wij gaan er samen iets heel moois van maken!’

Meer weten over de TOF? Bekijk de website.