Voordracht kandidaat ledenraad Tilburg e.o.

1 december 2023 9:41

Wij dragen graag een nieuw lid voor onze ledenraad voor.

Voordracht nieuwe ledenraadsleden Rabobank 's-Hertogenbosch e.O.

Larry van der Schoor

'Nederland in het algemeen en Brabant in het bijzonder zijn prachtige gebieden om in te mogen leven, wonen en werken. Natuurlijk komt er snel een andere wereld op ons af. Bijvoorbeeld Artificial Intelligence, is dat een zegen, een vloek of een innovatie die wij moeten leren te omarmen? Dat gaat vaak in een soort pendule-beweging, zeker niet in een rechte lijn.

In het heden en het verleden heb ik geleerd en leer ik nog steeds hoe verschillende bedrijven en organisaties werken. Zowel bij coöperaties (ABAB, Interpolis/Rabobank), beursgenoteerd bedrijf (AXA), familiebedrijf met private equity, maar ook bij een nationale goede doelen stichting (De Nationale Grote Clubactie te Tilburg).

Momenteel ondersteun ik diverse MKB-bedrijven met een routekaart voor de toekomst. Daar kan ik mijn fascinatie kwijt: onbenut potentieel aanboren. Via en met het netwerk van de lokale Rabobank zet ik mij graag in voor het bouwen van bruggen op pad naar een mooie samenleving en vitale economie.'

Tegenkandidaat

Ben je lid van Rabobank Tilburg en omstreken, dan heb je het recht om zelf een kandidaat voor te dragen of bezwaar te maken. Dit dient vóór 16 december, schriftelijk te gebeuren, ondertekend door 10 of meer leden. Als op deze datum geen nieuwe voordracht of bezwaren zijn ontvangen, dan is deze kandidaat automatisch verkozen tot lid van de ledenraad van Rabobank Tilburg en omstreken.