HC 's-Hertogenbosch en Rabobank laten heel 's-Hertogenbosch bewegen

17 februari 2021 16:25

Hockeyclub ‘s-Hertogenbosch en Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken verlengen het maatschappelijk partnership voor de komende twee jaar. Samen werken zij verder aan de gezamenlijke ambitie om jongeren en ouderen in ’s-Hertogenbosch de mogelijkheid te geven om te bewegen.

2 personen op het hockeyveld ondertekenen een contract.

Rob Almering, voorzitter Hockeyclub 's-Hertogenbosch

''Een leven lang leren, binden en boeien door spelplezier en sportieve (top)prestaties is onze missie als club. Wij hebben mede dankzij de gemeente een prachtige sport infrastructuur en zijn sterk in het organiseren van sport en spel. Wij willen dat niet alleen ten goede laten komen aan onze leden, maar ook aan familie en vrienden, en aan de Bosschenaren.

Bewegen is belangrijk voor je gezondheid en als je het samen doet is het goed voor de gemeenschapszin.

Sport en spel zijn een uitstekende katalysator om mensen in beweging te krijgen en bij elkaar te brengen. Maar er wordt te weinig bewogen in Nederland. Wij zetten met plezier een stap extra om de drempels te verlagen. Daarbij maken we koppelingen met andere maatschappelijke organisaties, het sociale domein binnen de lokale overheid én het bedrijfsleven. Door samen activiteiten te organiseren voor jongeren en ouderen willen we een waardevolle club zijn.

Het is fantastisch dat Rabobank 's-Hertogenbosch en Omstreken de komende twee jaar participeert in een gezamenlijke aanpak om beweging en een gezonde leefstijl onder de aandacht te brengen én houden bij kinderen, jongeren en ouderen.''

Elma Mieras, directeur coöperatieve Rabobank 's-Hertogenbosch e.O.

Sport speelt een prominente rol in het leven van heel veel mensen en is maatschappelijk van enorm belang. Dat beseffen we als coöperatieve Rabobank en daar willen we ook aan bijdragen. Dat gaat veel verder dan sponsoring met een zak geld. Het gaat juist niet alleen om financiën, maar zeker ook om onze kennis en ons netwerk. Als coöperatieve bank geloven we in de kracht van coalities. Het samen doen en oog hebben voor elkaars belangen, dat is de manier om samen tot een succes te komen. En als Rabobank zijn wij en willen wij die 'vereniger' zijn. In de samenwerking met Hockeyclub 's-Hertogenbosch richten wij ons dan ook op het vormen van die coalities en zetten we in op onze gezamenlijke ambitie om sporten, of eigenlijk bewegen, voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken.''

Speciaal voor de maatschappelijke ambities binnen Hockeyclub ’s-Hertogenbosch is voor de jeugd de hulp ingeroepen van Jacques Brinkman, clubkadercoach. Zijn werkzaamheden strekken zich uit van de groene velden van HC ’s-Hertogenbosch tot aan de schoolpleinen en wijken in de omgeving. Hij is een fervent voorstander van sport als een middel voor positieve verandering en ziet het als een krachtige uitlaatklep voor alle leeftijden. Een van de kernpunten van Brinkman’s benadering is het overbruggen van participatiedrempels. Door kinderen actief te betrekken bij sport, ook buiten hun directe woonomgeving, helpt hij hen om waardevolle vaardigheden te ontwikkelen en positieve sociale interacties aan te gaan. Dit werk wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van lokale autoriteiten en sponsoren, waaronder Rabobank, die de waarde van deze initiatieven erkennen en ondersteunen.

Door samen te werken zijn twee mooie initiatieven ontstaan

De 'Actieve Huiskamer', die iedere maandag plaatsvindt op het complex aan de Oosterplasweg in samenwerking met Farent en 'S-PORT. Senioren worden uitgedaagd om, onder professionele begeleiding, binnen hun mogelijkheden te bewegen. Hiernaast speelt het sociale aspect een grote rol; samenkomen, ontmoeten en genieten van een gezamenlijke lunch met versbereide soep.

Meedoen of meehelpen? Neem contact op met clubmanager@hcdenbosch.nl

Het tweede project is 'Sportief Ontdekken'. Dit is een samenwerking met lokale scholen, gemeente en partners zoals Rabobank, Tommy Tomato en Stichting Vitam Doet Goed. Hierbij richt de club zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl onder alle kinderen en specifiek kinderen uit de aandachtswijken. Door een combinatie van hockeyclinics op en rond scholen onder leiding van toptrainers, diverse workshops onder andere over gezonde voeding en nieuwe sporten, streeft Sportief Ontdekken naar het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden zoals teamwork, doorzettingsvermogen en discipline. Het programma biedt kinderen de kans op een brede ontwikkeling, zowel op sportief gebied als in hun algehele welzijn. Kinderen die interesse hebben kunnen zich aanmelden via: www.hcdenbosch.nl/sportief-ontdekken.

Vijf  personen staan op het hockeyveld en zijn bezig met sporten.

Rabobank Partnerships

Met de Rabo ClubSupport Partnerships ondersteunt de bank culturele of maatschappelijke organisaties om een gemeenschappelijke doelstelling te realiseren. Deze doelstelling heeft een koppeling met één van de transities of thema’s van Rabobank en is wederkerig. Rabobank richt zich primair op verenigingen, stichtingen en culturele instellingen. Het Partnership is gebaseerd op een combinatie van kennis, netwerk en financiën. De partij biedt Rabobank in ruil daarvoor wederdiensten. Uitgangspunt is en blijft dat iedere partij zelfredzamer en toekomstbestendiger wordt. Dit wordt betaald vanuit lokale of landelijke sponsorbudgetten.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/raboclubsupport