Impact maken doen we samen in Altena-Bommelerwaard!

22 januari 2024 15:25

Rabobank is een coöperatieve bank met een misse. Samen met partners zetten we ons al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving. Daarom zetten we onze kennis en verbindingskracht in én geven we een deel van onze winst terug aan de samenleving in de vorm van coöperatief dividend. Want samen bereik je meer dan alleen en kunnen we bijdragen aan grote maatschappelijke uitdagingen.

slot leovestein2

Benieuwd wat we met elkaar gedaan hebben in 2023? Of op zoek naar mogelijkheden om samen te werken in 2024? Bekijk hoe wij impact maken in onze regio.

Rabo ClubSupport stemcampagne

Iedereen verdient een club! Daarom investeren we graag in verenigingen en stichtingen. Elke club die klant is van Rabobank kan zich opgeven om mee te doen. Als Rabo-lid kun je ieder jaar stemmen op jouw favoriete clubs.

    € 1.275.0000 aan coöperatief dividend is uitgekeerd aan deelnemende clubs. 127.686 leden brachten hun stem uit. 2.541 clubs in de regio hebben een bijdrage ontvangen. Zo’n 800 clubs gaven we inspiratie tijdens de Rabo ClubSupport finale-avonden.

Rabo ClubSupport ondersteuning

We gaan nog een stapje verder en helpen clubs met hun ambities als het gaat om thema’s als verduurzamen, ledenbinding, inclusief of vrijwilligersmanagement. Goed voor de club & geweldig voor de samenleving!

    Samen met NOC*NSF begeleidden we 60 verenigingen via masterclasses en 1-op-1 trajecten. We inspireerden 203 verenigingen via beursvloerbijeenkomsten en thema-inspiratiesessies. 88 clubs namen deel aan de landelijke workshops i.s.m. NOC*NSF.

Stimuleringsbijdrage via het Coöperatiefonds

Met coöperatief dividend ondersteunen we lokale activiteiten en projecten die het welzijn en de duurzaamheid in de regio versterken. En het mooie? Een commissie van ledenraadsleden van Rabobank beoordeelt lokaal de aanvragen. Kijk voor meer info, voorwaarden en het indienen van een aanvraag onder ‘Onze coöperatieve bijdrage’.

Rabo coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage

Samen bouwen aan een duurzame en inclusieve samenleving in Altena-Bommelerwaard

Het Rijksmuseum Slot Loevestein, een actief en dynamisch museum dat midden in de samenleving staat, bereikt een breed publiek en heeft de missie om het erfgoed van Loevestein te behouden en beleefbaar te maken. Dit draagt bij aan een vrije en vreedzame samenleving, waarin respect voor elkaar en de wereld centraal staat. Voor het museum is toegankelijkheid van groot belang. Een mooi voorbeeld hiervan is de realisatie van een mindervalide brug, waardoor inclusie wordt bevorderd en meer mensen Slot Loevestein kunnen ervaren.


Maar de impact gaat verder dan alleen het museum zelf. In samenwerking met lokale erfgoed organisaties en verenigingen, zoals het Visserijmuseum, het Biesbosch MuseumEiland en de Vestingdriehoek, zal het museum ook bijdragen aan het behoud van historisch erfgoed in de bredere regio. Zo gaat bijvoorbeeld het Visserijmuseum aan de slag met een gespecialiseerde architect om het historische Arsenaal te verduurzamen en een innovatief museaal concept te ontwikkelen dat bezoekers nog meer betrekt bij de rijke geschiedenis.

Als Rabobank zijnde vinden we sociale impact, inclusie en het vermogen om verbindingen te leggen tussen diverse gemeenschappen heel belangrijk. We zetten onze kennis, verbindingskracht én coöperatief dividend graag in om samen te werken aan een duurzame en inclusieve toekomst voor ons allemaal.


Heb jij als vereniging of stichting ook de ambitie om te verduurzamen? Neem dan contact met ons op via: communicatie.mbr@rabobank.nl

Samen bouwen aan een duurzame en inclusieve toekomst voor ons allemaal.
Goed voor jou & geweldig voor de maatschappij!

Ter gelegenheid van 125 jaar Rabobank heeft iedere lokale bank dit jaar eenmalig een extra bijdrage van € 125.000 beschikbaar gesteld voor de regio. Zo steunen wij met onze Rabo coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage ruim 150 maatschappelijke initiatieven en duurzame projecten met in totaal € 750.000. De coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage ging naar:

Ontspanning Vereniging Oudendijk (OVO)
Protestantse Stichting De Hoogt
Begraafplaatsvereniging "Onderlinge Hulp"
Buurtvereniging Den Doorn
Stichting Zwembad Bijtelskil
IJsclub Juliana
Stichting Driels Museum
Stichting de Bibliotheek CultuurPuntAltena
Historische Vereniging Werkendam en de Werken c.a.
Cooperatie Duurzaamheid Bedrijventerreinen Zaltbommel
Hospice de Samaritaan
Stichting Vrienden van Slot Loevestein
Stichting "Oorlogsmonument Verzetsplein"
Dorpsraad Eethen
Stichting Rivierenland Van Morgen
Coöperatie Bommelerwaar
Rotaryclub Altena
Stichting Visserij- en Cultuurhistorisch museum
Stichting De Toren Hank
Stichting Hospice Altena
Voedselbank Altena
Stichting Het Noordbrabants Landschap
Stichting Streekontwikkeling Betuwe
"De Fruitmotor"

Robijnsbos
Stichting Dorpsraad Ammerzoden-Wordragen
Glastuinbouwpact Bommelerwaard
Natuurvereniging ‘De Capreton’ Bommelerwaard

Coöperatiekring Midden-Brabant: alle kinderen verdienen een kans

In 2023 hebben we een prachtige mijlpaal bereikt met het helpen bij de oprichting van Coöperatiekring Midden-Brabant. Een initiatief om kansgelijkheid onder jongeren te vergroten. Want waar je wieg staat, mag niet je toekomst bepalen. Via een geefkring die bestaat uit een netwerk van betrokken inwoners in de regio ondersteunen we concrete projecten die bijdragen aan een kansrijk toekomstperspectief voor kinderen. Meer info: cooperatiekring.nl/middenbrabant.