Benoeming Directeur coöperatieve Rabobank Heerenveen

1 september 2022 11:06

Rob Lijzenga is benoemd als Directeur Coöperatieve Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.

Rob Lijzenga is benoemd als opvolger van Audrey Antuma die sinds februari een andere functie heeft gekregen binnen het landelijke HR-domein van Rabobank. Rob maakt hiermee de overstap naar de functie van Directeur coöperatieve Rabobank in de regio Heerenveen-Zuidoost Friesland. Rob was eerder al Directeur Bedrijven bij deze bank.

Naast zijn regionale directietaken wordt Rob Lijzenga ook verantwoordelijk voor het strategische thema Duurzaam Ondernemen. Jelmer Algra neemt de rol van voorzitter voor Kring Friesland voor zijn rekening.

Voltallige directie

De voltallige directie van de Friese Rabobanken bestaat daarmee uit:

    Jelmer Algra, Directeur Coöperatieve Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland, voorzitter Directieteam Friese Rabobanken en eindverantwoordelijk voor de thema’s Energietransitie en Banking4Food; Durk Mous, Directeur coöperatieve Rabobank Drachten-Noordoost Friesland), eindverantwoordelijk voor het vakgebied Particulieren en het thema Financieel Gezond Leven; Rob Lijzenga, Directeur Coöperatieve Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland, eindverantwoordelijk voor het thema Duurzaam Ondernemen. Renate Venema, Directeur Coöperatieve Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland en eindverantwoordelijk voor het Vakgebied Bedrijven.

Vijf strategische thema’s

Het vijfde strategische thema Duurzaam Wonen is ondergebracht bij Henk de Boer, Directeur Financieel Advies.

Benoeming Directeur MKB

De vacature van Directeur MKB voor de provincie Friesland, die ontstaat vanwege de overstap van Rob Lijzenga, wordt ingevuld door Wim Nijp. Wim, die op dit moment Manager Bedrijvendesk is, was eerder al Directeur Bedrijven MKB bij Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland.

Beeld: Ondernemend Friesland