Coöperatiefonds keert € 22.250 uit

5 juli 2022 10:31

De werkgroep Coöperatief Dividend van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland kent in het tweede kwartaal van 2022 aan 6 projecten in de regio een totale bijdrage van € 22.250 toe. Deze werkgroep Coöperatief Dividend bestaat uit ledenraadsleden.

Coöperatiefonds keert € 56.250 uit

Het Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst. Wij noemen dat Coöperatief Dividend. De bank steunt daarmee activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving. Denk bijvoorbeeld aan projecten als het verduurzamen van een buurthuis, de aanleg van een moes- of pluktuin of het stimuleren van biodiversiteit in een dorp of buurt. Samen met de vele vrijwilligers die uiteenlopende projecten realiseren biedt de Rabobank met een financiële bijdrage nét dat stukje extra.

In 2022 keert het Rabobank Coöperatiefonds vier keer uit. De volgende deadline voor het indienen van aanvragen is 1 september. Voor meer informatie en de voorwaarden ga naar www.rabobank.nl/leeuwarden-noordwest-friesland.

Overzicht toezeggingen

Kaatsvereniging Het Noorden Sint Jacobiparochie: realisatie van een kaatsmuur en voetbalkooi ten behoeve van de gehele dorpsgemeenschap, € 5.000.Stichting Play - Skate Court Grou: realisatie van openbaar Outdoor Fitnesspark in Grou ten behoeve van de sociale cohesie in de regio, € 5.000.Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum: kunstproject Tunnel Rûnom; via kunst de leefbaarheid van de regio vergroten, € 3.500.Stichting Doarpstún Snakkerbuorren: uitbreiding van sociale en educatieve activiteiten, € 2.500.Albertine Agnesschool Leeuwarden: een vrij toegankelijk natuurlijk speelplein, € 5.000.Stichting Begeleid Wonen Noord West Friesland Harlingen: aanschaf vogelnestschommel voor volwassenen, € 1.250