Voordracht kandidaten van onze ledenraad

18 november 2022 15:00

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

Voordracht van kandidaten voor onze ledenraad

Rabobank is niet zomaar een financiële dienstverlener, maar een coöperatieve vereniging die gaat voor een betere wereld waar we samen aan werken. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. We zetten onze kennis, netwerk en financiën in om de regio sterker te maken. Dat is de kracht van een coöperatie. De coöperatieve Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het zoeken naar oplossingen van maatschappelijke problemen in de samenleving. Onze missie: ‘Growing a better world together’.

Ledenraad

Een coöperatieve vereniging heeft leden. De belangen van onze leden (en klanten) worden behartigd door de ledenraad. Deze bestaat uit 30 tot 35 leden van de bank. Ledenraadsleden zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen. Elk jaar vinden er wisselingen in de samenstelling van de ledenraad plaats.

Kandidaten

Voor de invulling van de nieuwe en openstaande vacatures van de ledenraad van Rabobank Drachten Noordoost Friesland draagt de directie -in overleg met (een afvaardiging van) de ledenraad - de volgende kandidaten voor:

Sietse Gerritsma, ElahuizenMechteld Kooi-Stoopman, MakkumCoby Meesters, JoureArend Siemonsma, BalkBart Starke, BalkPier Jan Zijsling, Tjerkwerd

Verkiesbaar

De volgende ledenraadsleden zijn aftredend maar stellen zich voor nog een periode verkiesbaar. Zij worden voorgedragen voor herbenoeming:

Maud Cozijnsen, WoudsenFrouwkje Dijkstra, HemelumChristian Koning, GaastSanne van der Zijl, Vegelinsoord

Het staat leden van Rabobank Sneek Zuidwest Friesland vrij om, met de steun van tien leden, zelf ook kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor vóór 28 november 2022 een mail naar communicatie.frl@rabobank.nl.

Ben je het eens met de kandidaatstelling, dan hoef je niets te doen. De benoeming van de nieuwe leden van de ledenraad is dan per 29 november 2022 een feit.

Vragen

De directie en ledenraad hopen met deze nieuwe samenstelling blijvend goed invulling te geven aan de invloed en betrokkenheid die je hebt als lid. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt, kun je mailen naar communicatie.frl@rabobank.nl.