Voordracht van kandidaten van onze ledenraad

27 december 2021 15:57

Rabobank Drachten Noordoost Friesland

Voordracht kandidaten ledenraadsleden Rabobank Drachten Noordoost Friesland

Voordracht van kandidaten van onze ledenraad

De ledenraad -bestaande uit minimaal 30 en maximaal 50 leden van de bank- behartigt het belang van klanten en leden. Ledenraadsleden zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen van Rabobank. Jaarlijks vinden er wisselingen in de samenstelling van de ledenraad plaats. Voor de invulling van de openstaande vacatures draagt de directie de volgende kandidaten voor:

Timo van Andel, Ternaard Thea Loonstra, De Falom Hanneke van der Mei, Beetsterzwaag
Hanneke Rauwerda, Driezum Fransisca Spa, Siegerswoude Thys Hoekstra, Gytsjerk Durk Tuinenga, Hurdegaryp Mark van der Veen, Buitenpost Geert Veenstra, Rottevalle Lysbeth Wynia, Oostrum

Het staat leden van Rabobank Drachten Noordoost Friesland vrij om, met de steun van tien leden, zelf ook kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor een e-mail naar communicatie.frl@rabobank.nl vóór 10 januari 2022.