Voordracht kandidaat voor onze ledenraad

10 april 2024 15:38

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

Rabobank

Voordracht van kandidaat voor onze ledenraad

Rabobank is niet zomaar een financiële dienstverlener, maar een coöperatieve vereniging die gaat voor een betere wereld waar we samen aan werken. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. We zetten onze kennis, netwerk en financiën in om de regio sterker te maken. Dat is de kracht van een coöperatie. De coöperatieve Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het zoeken naar oplossingen van maatschappelijke problemen in de samenleving. Onze missie: ‘Growing a better world together’.

Ledenraad

Een coöperatieve vereniging heeft leden. De belangen van onze leden (en klanten) worden behartigd door de ledenraad. Deze bestaat uit 30 tot 35 leden van de bank. Ledenraadsleden zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen. Elk jaar vinden er wisselingen plaats in de samenstelling van de ledenraad.

Kandidaat

Voor de invulling van de nieuwe en openstaande vacatures van de ledenraad van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland draagt de directie -in overleg met (een afvaardiging van) de ledenraad - de volgende kandidaat voor:

    Jan Willem Glastra van Loon, Sexbierum

Het staat leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland vrij om, met de steun van tien leden, zelf ook kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor vóór 1 mei 2024 een mail met motivatie naar communicatie.frl@rabobank.nl.

Ben je het eens met de kandidaatstelling, dan hoef je niets te doen. De benoeming van de nieuwe leden is dan een feit.

Vragen

De directie en ledenraad hopen met deze nieuwe samenstelling blijvend goed invulling te geven aan de invloed en betrokkenheid die je hebt als lid. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt, kun je mailen naar communicatie.frl@rabobank.nl.