Voordracht van kandidaten voor onze ledenraad

12 februari 2024 14:18

Ledenraad Rabobank Drachten Noordoost Friesland

Rabobank

Voordracht van kandidaten voor onze ledenraad

Rabobank is niet zomaar een financiële dienstverlener, maar een coöperatieve vereniging die gaat voor een betere wereld waar we samen aan werken. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. We zetten onze kennis, netwerk en financiën in om de regio sterker te maken. Dat is de kracht van een coöperatie. De coöperatieve Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het zoeken naar oplossingen van maatschappelijke problemen in de samenleving. Onze missie: 'Growing a better world together'.

Ledenraad

Een coöperatieve vereniging heeft leden. De belangen van onze leden (en klanten) worden behartigd door de ledenraad.De ledenraad bestaat uit 30 tot 35 leden van de bank. Ledenraadsleden zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen. Elk jaar vinden er wisselingen plaats in de samenstelling van de ledenraad.

Kandidaat

Voor de invulling van de nieuwe en openstaande vacatures van de ledenraad van Rabobank Drachten Noordoost Friesland draagt de directie - in overleg met (een afvaardiging van) de ledenraad - de volgende kandidaten voor:

    Jouke Hilverda, Drachten Douwe Hooijenga, Gytsjerk

Het staat leden van Rabobank Drachten Noordoost Friesland vrij om, met de steun van tien leden, zelf ook kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor vóór 1 maart 2024 een mail met motivatie naar communicatie.FRL@rabobank.nl.

Ben je het eens met de kandidaatstelling, dan hoef je niets te doen. De benoeming van de nieuwe leden is dan een feit.

Vragen

De directie en ledenraad hopen met deze nieuwe samenstelling blijvend goed invulling te geven aan de invloed en betrokkenheid die je hebt als lid. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt, kun je mailen naar communicatie.FRL@rabobank.nl.