Maggie Feng versterkt RvC Rabobank Apeldoorn en omgeving

14 maart 2023 15:19

De raad van commissarissen van Rabobank Apeldoorn en omgeving heeft versterking gekregen van Maggie Feng en Roel Welsing. Leden van de RvC denken en praten mee over de koers van de bank. Ze houden toezicht op de commerciële en maatschappelijke activiteiten en spelen een rol in het verbinden van de leden en de samenleving met de lokale bank.

Verzend het artikel per e-mail

Maggie Feng (46) is ceo van particuliere hogeschool Wittenborg University of Applied Sciences in Apeldoorn. Daarnaast is ze jurylid van Apeldoorn Business Awards. Maggie woont in Wenum Wiesel.

Je bent sinds 1 januari 2023 lid van de raad van commissarissen. Hoe kijk je tegen deze rol aan en welke doelen heb je voor jezelf gesteld?

‘De wereld is in transitie. Veel sectoren moeten omdenken. Ook de banken moeten mee veranderen. Dat hebben burgers de laatste jaren al gemerkt door bijvoorbeeld het verdwijnen van fysieke locaties in dorpen, doordat er minder pinautomaten zijn en mensen meer digitaal moeten bankieren. De jongere generatie is daar beter toe in staat dan de oudere. Het is een spanningsveld. Aan de ene kant verandert de maatschappij, aan de andere kant is het belangrijk dat de lokale bank zijn dienstverlenende functie in de regio behoudt. Als commissaris zit ik niet op de stoel van de directeur, maar denk ik mee en geef advies. Ik kan ook een sparringpartner zijn voor de medewerkers. Zij zijn belangrijke sleutelfiguren, zij hebben contact met de klanten. We zullen er samen voor moeten zorgen dat de veranderingen binnen de bank efficiënt worden georganiseerd en dat heeft tijd nodig.’

Rabobank is een coöperatie met leden. Wat betekent dit voor jou? Je bent zelf ook ledenraadslid geweest.

‘Ik ben sinds 2022 lid van de ledenraad. En als lid van de raad van commissarissen zit ik nu nog dichter bij het vuur. Een coöperatieve bank kan veel voor mensen betekenen. Als je lid bent van de Rabobank kun je via de ledenraad invloed uitoefenen op het beleid. Ik heb een heel groot netwerk en weet wat er speelt in Apeldoorn en in de regio. Dat geldt ook voor de andere leden die in deze raad zitten. Ze komen uit diverse branches en dat zorgt voor een constructieve dynamiek. Als ledenraad zijn wij ook betrokken bij het lokaal coöperatiefonds. Mensen kunnen bij de Rabobank aankloppen voor financiële ondersteuning van eigen initiatieven en wij beoordelen die projecten. Het is leuk om de initiatiefnemers te helpen om verder te gaan. En ik vind het ook belangrijk dat we het coöperatief dividend goed benutten voor de samenleving.’

Rabobank zet zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu en richt zich daarbij op vijf thema’s: Financieel gezond leven, Duurzaam wonen, Duurzaam ondernemen, Energietransitie en Banking4Food. Hoe kijk je aan tegen de vertaling hiervan naar de lokale gemeenschap?

‘Het zijn actuele thema’s die al heel lang spelen. Ook voor de ledenraadsleden vormen ze een grote uitdaging. Daarom hebben de ledenraadsleden zich opgesplitst in werkgroepen. Iedere groep houdt zich bezig met een thema met als doel de innovatie aan te jagen. Duurzaam ondernemen heeft mijn persoonlijke interesse, daarom koos ik voor dit thema. We willen Apeldoornse ondernemers stimuleren om te verduurzamen. Binnenkort gaan we samen met andere partijen een bijeenkomst houden om concrete voorbeelden aan mensen te geven over wat duurzaam ondernemen inhoudt. Zo kunnen mensen zelf ook ideeën ontwikkelen. Er zijn veel initiatieven vanuit de samenleving om te verduurzamen. Daar moeten we gezamenlijk mee aan de slag. Het is belangrijk om daarin samenwerking te zoeken met andere partners. Dingen alleen doen is niet meer van deze tijd.’

Is er iets wat jij zelf nog wilt benoemen?

‘Ja, ik vind diversiteit in de personele samenstelling in bedrijven en organisaties heel belangrijk. Ook in de top. Roel Welsing en ik zijn de opvolgers van Krista Walter. Ik ben de enige vrouw in de raad die nu bestaat uit vier leden. De helft is eigenlijk de norm. Ik vond het eng om voor deze functie te solliciteren, maar ik heb het wel gedaan. Topvrouwen moeten uit hun comfortzone komen en meer solliciteren naar een functie in een raad van commissarissen of raad van toezicht. Ja, je hebt een eigen baan en dit betekent een extra baan. Maar je moet je er als topvrouw ook van bewust zijn dat je een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt.’