Uitkomsten regiodialoog 'Dit vindt Midden Oost Nederland'

7 juli 2021 10:36

Op 24 februari 2021 werd de regiodialoog voor het Coöperatief Convenant gevoerd in de regio Midden Oost Nederland. Ruim 166 mensen namen deel aan deze online regiodialoog. Dit is een representatief aantal om een goed beeld van de regio op te halen. Graag delen we de resultaten en het vervolg.

Uitkomsten regiodialoog 'Dit vindt Midden Oost Nederland'

Welke uitdagingen zijn er voor Midden Oost Nederland?

De uitkomsten van de regiodialoog zijn geanalyseerd. Hieruit komt duidelijk naar voren dat de deelnemers uit onze regio zich zorgen maken over de leefbaarheid in de regio. De grootste bedreiging voor de leefbaarheid is het vertrek van jongeren en jongvolwassenen en de daarmee gepaard gaande versnelde vergrijzing. Hierdoor daalt het draagvlak voor voorzieningen, vooral in de kleinere kernen. Veel jongeren vertrekken voor hun opleiding en keren daarna niet terug vanwege beperkte kansen op de arbeidsmarkt. Behoud en groei van de werkgelegenheid is daarom een belangrijke uitdaging. Dit zou gepaard moeten gaan met de uitdagingen op het gebied van milieu en huisvesting. Er moeten meer huizen worden gebouwd, vooral voor starters, maar wel op een duurzame manier en in harmonie met de groene ruimte.

Verder op weg naar het Coöperatief Convenant voor Nederland

Op onze website vind je, naast het rapport, alle informatie terug rondom 'Dit vindt Midden Oost Nederland'. De uitkomsten uit de 14 regio's worden gebundeld en vormen zo het Coöperatief Convenant voor Nederland. Het convenant bieden we het nieuwe kabinet aan om hiermee aan de slag te gaan. Kortom, een prachtige start van een uniek project dat we als coöperatieve Rabobank met onze leden willen realiseren.

Het vervolg

Komende periode onderzoeken we op welke manier Rabobank een bijdrage kan leveren aan de genoemde uitdagingen. Mogelijk organiseren we nog verdiepende dialogen per thema, om samen tot concrete stappen te komen. Alleen samen maken we onze regio nog sterker!

Bekijk hier de uitkomsten van de regiodialoog