Ondertekening Lokale Alliantie Elburg

6 februari 2023 9:47

Op 31 januari 2023 hebben 12 partijen, waaronder Rabobank, de samenwerkingsovereenkomst Lokale Alliantie Elburg ondertekend. Het is een symbolische start van de coalitie waarbij ouderenmishandeling centraal staat. De verschillende partijen zijn zich ervan bewust dat de aanpak van ouderenmishandeling om maatwerk vraagt en dat hun gezamenlijke inzet daarbij nodig is.

Verzend het artikel per e-mail

Onderzoek wijst uit dat ouderenmishandeling te vaak voorkomt op verschillende manieren. Wethouder Henk Wessel is daarom blij met dit initiatief en deze samenwerking. Hij heeft namens de gemeente de samenwerking ondertekend. Namens Rabobank heeft coöperatief directeur Joram Maan de samenwerking ondertekend.

Wat is de Lokale Alliantie Elburg?

De Lokale Alliantie Elburg is een netwerk waarin (semi)professionals uit zowel private als publieke organisaties vanuit maatschappelijke betrokkenheid samenwerken om o.a.:

(financieel) ouderenmisbruik tegen te gaan bij te dragen aan het bewustzijn over deze problematiek handelingsverlegenheid te verminderen deskundigheid over het onderwerp te bevorderen

De Lokale Alliantie biedt de mogelijkheid om kennis te delen, inzichten te vergroten en financieel misbruik samen aan te pakken. Partners werken zelfstandig vanuit hun eigen vakgebied. Tegelijkertijd heeft het netwerk een gemeenschappelijke en herkenbare identiteit.

De korte lijnen maken het mogelijk om elkaar snel te vinden als zich signalen van deze vorm van ouderenmishandeling voordoen. De samenwerking wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Partijen die de samenwerking hebben ondertekend

Gemeente Elburg Stichting WIEL Stimenz Rabobank Noord Veluwe Icare Woonzorgunie Veluwe Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland De Zonnebloem, gemeente Elburg Moviera MEE Samen AV beheer Notariskantoor Megchelsen & Haksteen