Donaties aan lokale clubs vanuit het Lokaal Coöperatief Dividend

13 november 2023 12:23

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen. Het ondersteunen van lokale projecten door inzet van het Lokaal Coöperatief Dividend is één van de manieren om onze lokale betrokkenheid te tonen.

RCS

De afgelopen maanden heeft de commissie Lokaal Coöperatief Dividend, wat bestaat uit ledenraadsleden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland, een aantal projecten ondersteund.

· AV de Sprinter uit Meppel; een bijdrage voor het verduurzamen van het clubgebouw en sportterrein door aanschaf van een lucht/warmtepomp en zonnepanelen (€6.500,-).

· Sportvereniging V.E.N.O uit Vollenhove; een bijdrage voor het gasloos maken van het clubgebouw met inzet van warmtepompen en extra zonnepanelen (€10.000,-).

· Stichting Nationaal Park Weerribben Wieden; een donatie voor het project ‘Bloemrijke Akkerranden’ (€2.000,-).

· Stichting ’t Venose Skutien; het reduceren van stroomgebruik door de aanschaf van zonnepanelen (€7.000,-).

· Lionsclub Steenwijk De Kop; het project ‘Zero Zero schoenen’. Aanschaf en uitdelen van schoenen In Steenwijkerland aan de mensen die het het hardst nodig hebben (€5.000,-).

· VV Staphorst; verduurzamen van het sportpark door de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen op de tribune (€15.000,-).

· V.V. Old Forward; het verduurzamen van het sportpark door aanschaf van LED-verlichting (€7.500,-).

· Stichting JY Doet uit Vollenhove; een bijdrage voor de rondreizende kledingbank van Noord Nederland (€15.000,-).

Meer weten over ons lokaal Coöperatief Dividend? Op: Onze coöperatieve bijdrage - Meppel-Staphorst-Steenwijkerland - Rabobank vind je meer informatie.