Ledenraden stemmen in met samenvoeging leefgebieden Breda & Amerstreek

22 oktober 2021 16:05

Per 1 maart 2022 worden de leefgebieden Breda en Amerstreek samengevoegd. Op 15 november jl. is hier, met een meerderheid van stemmen, toe besloten tijdens de constituerende ledenraadsvergaderingen van beide banken.

Verzend het artikel per e-mail
Samenvoeging leefgebieden Breda en Amerstreek

Commissies akkoord

In het najaar hebben de ledenraden en raden van commissarissen van de leefgebieden Breda en Amerstreek reeds de intentie uitgesproken om samen te voegen. Dit na zorgvuldig onderzoek door een commissie bestaande uit ledenraadsleden van beide leefgebieden en in samenspraak met de raden van commissarissen en lokale directies en vastgelegd in het advies samenvoegen Breda en Amerstreek. Daarnaast zijn uit de gehouden ledenhoring geen onoverkomelijke bezwaren gekomen.

Het proces

Deze samenvoeging betekent in de praktijk dat de raden van commissarissen en de ledenraden van beide leefgebieden worden samengevoegd. Door de krachten te bundelen in één leefgebied kan de coöperatieve Rabobank nóg meer maatschappelijke impact realiseren in de regio door de inzet van kennis, netwerken en financiële middelen. De bancaire dienstverlening aan klanten verandert door deze samenvoeging nadrukkelijk niet.