Voordracht van kandidaten voor onze ledenraad

10 november 2022 10:56

De Rabobank is een financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland. De Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van de Rabobank luidt ‘Growing a better world together’.

Wij gaan voor een betere wereld waar we samen aan werken. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. Rabobank zet haar kennis, netwerk en financiën in om de regio West-Brabant Noord sterker te maken. Dat is de kracht van een coöperatie.

De ledenraad -bestaande uit 29 leden van de bank- behartigt het belang van klanten en leden. Ledenraadsleden zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen van Rabobank West-Brabant Noord. Jaarlijks vinden er wisselingen in de samenstelling van de ledenraad plaats. Voor de invulling van de laatste vacature draagt de directie de volgende kandidaten voor:

Aron de Hoop uit StampersgatRenske Masseurs uit Oud GastelJan Mollen uit BosschenhoofdMariëlle Peeters uit Etten-Leur

Het staat leden van Rabobank West-Brabant Noord vrij om, met de steun van tien leden, zelf ook kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor vóór 22 november een e-mail naar communicatie.zwn@rabobank.nl.

Reageren
Wanneer je vragen of opmerkingen hebt kun je mailen naar communicatie.zwn@rabobank.nl.