Ledenraden stemmen in met samenvoeging leefgebieden

14 december 2021 15:44

Per 1 januari 2022 worden de leefgebieden Oosterschelde en Walcheren/Noord-Beveland samengevoegd tot Rabobank Zeeuwse Delta. Op 13 december jl. is hier, met een meerderheid van stemmen, toe besloten tijdens de constituerende ledenraadsvergaderingen van beide banken.

Verzend het artikel per e-mail
Verkiezingen van de ledenraad

In het voorjaar hebben de ledenraden en raden van commissarissen van de leefgebieden Oosterschelde en Walcheren/Noord-Beveland reeds de intentie uitgesproken om samen te voegen. Dit na zorgvuldig onderzoek door een commissie bestaande uit ledenraadsleden van beide leefgebieden en in samenspraak met de raden van commissarissen en de directie. Daarnaast zijn uit de gehouden ledenhoring geen onoverkomelijke bezwaren gekomen.

Deze samenvoeging betekent in de praktijk dat de raden van commissarissen en de ledenraden van beide leefgebieden worden samengevoegd. Door de krachten te bundelen in één leefgebied kan de coöperatieve Rabobank nóg meer maatschappelijke impact realiseren in de regio door de inzet van kennis, netwerken en financiële middelen. De bancaire dienstverlening aan klanten verandert door deze samenvoeging nadrukkelijk niet.