Samenvoeging leefgebieden Oosterschelde en Walcheren/Noord-Beveland

23 november 2021 10:44

Afgelopen voorjaar hebben de ledenraden en raden van commissarissen van de leefgebieden Oosterschelde en Walcheren/Noord-Beveland de intentie uitgesproken om samen verder te gaan als één lokale organisatie (leefgebied) van de coöperatieve Rabobank.

Verkiezingen van de ledenraad

Deze samenvoeging past binnen een lokale herindeling zoals Rabobank dit landelijk voorstaat. Door omstandigheden heeft dit proces vertraging opgelopen en is er in september een herstart van dit proces geweest.

Wat houdt een samenvoeging in?

Deze samenvoeging betekent in de praktijk dat de raden van commissarissen en de ledenraden van beide banken worden samengevoegd. Door de krachten te bundelen kan de coöperatieve Rabobank nóg meer maatschappelijke impact realiseren in de regio door de inzet van kennis, netwerken en financiële middelen. Deze samenvoeging verandert niets in de bancaire dienstverlening aan onze klanten.

Het proces

Op dit moment wordt het plan voor de samenvoeging verder uitgewerkt. Dit plan vormt de basis voor de uiteindelijke besluitvorming. In de ledenraadsvergaderingen van de leefgebieden Oosterschelde en Walcheren/Noord-Beveland op 13 december 2021 wordt de formele stemming gehouden. Het voornemen is per 1 januari 2022 de samenvoeging te effectueren.

Ledenhoring

De Rabobank een coöperatie. Daarom is bij een samenvoeging het horen van de leden onderdeel van het proces. U kunt zich laten informeren en uw mening uitspreken. Dit kan tot uiterlijk 6 december 2021.

Via communicatie.ZWN@rabobank.nl kunt u uw mening geven of laten weten dat u meer informatie wenst over dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,
namens de ledenraden en raden van commissarissen

Dick Oostinga, voorzitter raad van commissarissen leefgebied Oosterschelde
Fenny van Es-Radhakishun, waarnemend voorzitter raad van commissarissen leefgebied Walcheren/Noord-Beveland