Kom jij onze ledenraad versterken?

4 augustus 2021 14:42

Rabobank is een coöperatieve bank met als missie “Growing a better world together”. Als coöperatie hebben we geen aandeelhouders maar leden. Onze leden zijn meer dan gewone klanten.

Kom jij onze ledenraad versterken?

Ze kunnen meepraten en meebeslissen over de koers van de bank en over hoe we van betekenis kunnen zijn voor de leefomgeving. Samen met klanten, leden en regionale partners zetten we ons in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Daarbij richten we ons op de volgende thema’s: energietransitie, financieel gezond leven, duurzaam wonen, Banking4Food, Duurzaam Ondernemen. In Nederland zijn 86 banken met lokale worteling als basis en met een eigen directeur, eigen ledenraad en eigen lokale raad van commissarissen (RvC). Samen hebben zij een grote mate van zelfstandigheid om lokale invulling te geven aan de maatschappelijke thema’s en zo de lokale omgeving te verbeteren. De lokale banken zijn ingedeeld in 14 regionale kringen. Rabobank Peelland Zuid maakt deel uit van kring Oost-Brabant samen met 6 andere lokale banken.

Omgevingsschets ledenraad Rabobank Rabobank Peelland Zuid

Onze missie luidt: “Wij zijn er op U en de Peel duurzaam sterker te maken in goede en slechte tijden”. Wij willen als eerste gewoon een erg goede bank zijn. Door onze klanten te voorzien van transparante, eerlijke en begrijpelijke dienstverlening. Wij adviseren klanten zoals we onze moeder adviseren. Daarnaast willen wij De Peel blijvend sterker maken. Dat doen we niet alleen door onze primaire dienstverlening maar ook door de economische pijlers te stimuleren en ondersteunen bovendien pakken wij impactvolle maatschappelijke issues in De Peel aan. De directie (formeel de directievoorzitter) draagt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de lokale ambities naar klant, markt en werkgebied vanuit een gezamenlijk vastgesteld collectief kader. Hij weet zich daarbij geïnspireerd door een actieve ledenraad en gestimuleerd door een lokaal betrokken raad van commissarissen met een integraal perspectief op de organisatie.

De rollen van de lokale ledenraad

Als ledenraadslid heb je een belangrijke rol als vertegenwoordiger van de leden van Rabobank. Je staat midden in jouw lokale leefomgeving en je bent continue in contact met jouw achterban. Je vindt het leuk om de dialoog te voeren en te luisteren naar veel verschillende mensen. Daarnaast heb je een scherp oog voor lokale ontwikkelingen en je ziet mogelijkheden waar de Rabobank een rol kan spelen in economische en maatschappelijke vraagstukken. Dit alles neem je actief mee naar jouw ledenraad, directeur en/of lokale RvC. Je bent hiermee de verbinder tussen maatschappij en bank. Door het naar binnen brengen van de buitenwereld én de terugkoppeling naar jouw leden voelen zij zich gehoord en is jouw impact als ledenraadslid zichtbaar voor hen.

Wat zijn belangrijke kenmerken voor een ledenraadslid?

Je bent 18 jaar of ouder en klant en lid van Rabobank Peelland Zuid; Je bent bij voorkeur woonachtig in de Gemeenten Deurne, Asten, Someren of Mierlo en/of hebt binding met het gebied door bijvoorbeeld werk of netwerk, en je hebt interesse in een van de 5 maatschappelijke thema’s (Financieel Gezond Leven, Energietransitie, Duurzaam Wonen, Banking4Food en Duurzaam Ondernemen) Je kent de lokale maatschappelijke ontwikkelingen en kan deze helder verwoorden richting directievoorzitter en lokale raad van commissarissen; Je bent actief in een of meerdere relevante lokale netwerken; Je bent gemakkelijk aanspreekbaar voor leden, klanten en inwoners van het werkgebied; Je investeert tijd in vergaderingen, en eventuele deeloverleggen; Je draagt bij aan een gezamenlijk resultaat en deelt informatie en kennis met anderen; Je kan afstand nemen van zijn persoonlijke situatie en conclusies trekken met het oog op het algemene belang van de bank en van de leden; Je onderschrijft de coöperatie als dé organisatievorm voor de Rabobank, bevordert/bewaakt de invulling van het coöperatieve karakter en draagt dit positief uit in zijn contacten; Je beseft dat de lokale bank een onderdeel is van de Rabobank als geheel en houdt hiermee in de oordeelsvorming rekening.

Hoe ziet de ledenraad eruit?

Rabobank Peelland Zuid heeft ruim 19.000 leden. Samen met minimaal 29 collega-ledenraadsleden vertegenwoordig jij deze leden. We vinden diversiteit binnen de ledenraad belangrijk zodat de leden zich herkennen in hun raad. Diversiteit betekent een goede mix van o.a. leeftijd, geslacht en achtergrond, maar daarnaast ook verschillende expertises, netwerken en persoonlijke interesses. Op deze manier heb jij als lid een unieke inbreng in de ledenraad. Én heb je ook de ruimte om je eigen focus en activiteiten te kiezen waardoor jij je expertise, ervaring en netwerk optimaal kan inzetten.

Heb je interesse om lid te worden van onze ledenraad? Stuur dan een mail naar angela.van.kemenade@rabobank.nl