Koninklijke erkenning voor Roger That Inspiratielab De Peel

10 december 2021 14:22

Vanuit ons Fonds Duurzame Initiatieven hebben wij het Roger That Inspiratielab De Peel ondersteund. Dit is een lokaal initiatief van jongeren, ouders en professionals uit de zorg en het onderwijs.

Koninklijke erkenning voor Roger That Inspiratielab De Peel

Het Roger That Inspiratielab wil de mentale veerkracht van jongeren van 11 tot 25 jaar versterken, zodat ze bij alle uitdagingen en levensvragen die op hun pad komen over de juiste kennis en vaardigheden beschikken, meer zelfvertrouwen krijgen, beter weten wat ze kunnen doen en sneller hulp zoeken en vinden als ze het zelf niet weten. Rabobank heeft een training mogelijk gemaakt die voor de ervaringsdeskundige jongeren van grote waarde was. Zij kwamen daardoor sterker in hun schoenen te staan en het teamgevoel is erdoor versterkt.

Jongeren kunnen in het Inspiratielab gewoon binnenlopen, voor een praatje, om even bij te komen, of om met leeftijdgenoten leuke dingen te doen. Laagdrempeligheid en veiligheid zijn hierbij de kernwaarden: jongeren moeten zich welkom en thuis voelen. Veiligheid is geborgd omdat er altijd een of meerdere personen uit de vaste bezetting aanwezig zijn, de inspiratoren.

Koninklijke erkenning

Het initiatief heeft ook het Koninklijk Huis bereikt. De initiatiefnemers werden op 24 november uitgenodigd bij koningin Máxima, als onderdeel van haar werkbezoek aan laagdrempelige initiatieven voor jongeren, die zijn aangemerkt als goede voorbeelden. Máxima bleek uitstekend voorbereid. Ze wilde vooral meer weten over de drie O’s van het Lab - Ontmoeten, Ontdekken en Ondernemen - en hoe deze bijdragen aan versterking van de mentale veerkracht van de doelgroep 11-25 jarigen.