Kom jij de ledenraad in Regio Schiphol versterken?

14 oktober 2021 15:46

De schakel tussen onze bank en leden én een belangrijk klankbord voor de directie: dat is onze ledenraad. De ledenraad bestaat uit 30 leden en behartigt het belang van klanten en leden.

Kom jij de ledenraad in Regio Schiphol versterken?

Samen met de medewerkers van de bank zetten zij zich in om Regio Schiphol in financieel en maatschappelijk opzicht nog sterker te maken. Ledenraadsleden krijgen ten eerste interessant inzicht in het reilen en zeilen van onze bank. Verder praten zij vanuit hun achtergrond en namens hun achterban mee over ons beleid en de maatschappelijke activiteiten. Tot slot krijgen zij er een netwerk bij, van jong tot oud en met uiteenlopende achtergronden.

Profielschets

Natuurlijk verwachten we bepaalde competenties van een ledenraadslid. Alleen op die manier kunnen we waarborgen dat de mening van onze leden goed wordt uitgedragen. Denk aan kennis van de wensen en opvattingen van leden en klanten, (pro-)actieve participatie op één of meer in de door de bank benoemde thema's, zichtbare betrokkenheid bij wat er leeft in de markt en maatschappij en het vermogen om interactie te zoeken met de achterban. Vanzelfsprekend ben je lid van de bank en actief in relevante lokale netwerken. Check de profielschets voor meer informatie. Onze ledenraad vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van onze leden in de Regio Schiphol. Ook daarom nodigen wij graag jonge kandidaten en/of kandidaten met een cultureel diverse achtergrond van harte uit te reageren.

Hoe stel je je kandidaat?

Vul het interesseformulier in en mail dit naar communicatie.mra@rabobank.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met een selectiecommissie. Daarin vertellen we je meer over de rol en taken van de ledenraad. Uiteraard kun je dan ook jouw vragen stellen.