Wisselingen in de ledenraad van jouw lokale bank

24 maart 2022 9:37

De ledenraad behartigt jouw belangen als lid en klant. Zij is sparringpartner voor directie en raad van commissarissen. In de samenstelling van de ledenraad zijn elk jaar wisselingen. De kandidaten zijn in februari voorgedragen via onze website en hierop zijn geen bezwaren geuit. Ook zijn er geen tegenkandidaten ingediend. Omdat er sprake was van een passende voordracht (er zijn nog vacatures) hoeven er geen verkiezingen te worden gehouden; de voorgestelde kandidaten zijn automatisch benoemd.

Vacature RvC Amsterdam

Per 22 maart 2022 treden toe tot de ledenraad van Rabobank Regio Schiphol: Alexandra Filius, Karin van Geelen, Mariyem Kerlus, Mavis Liesdek, Annelies Osinga en Hans Tabak.