Voordracht kandidaat ledenraad

21 februari 2021 14:00

De ledenraad van Rabobank Kop van Noord-Holland is de schakel tussen onze bank en de ruim 23.000 leden van de bank en vormt een belangrijk klankbord voor directie en raad van commissarissen. Samen met de medewerkers van de bank zetten zij zich in om kop van Noord-Holland in financieel en maatschappelijk opzicht nog sterker te maken.

Qwop commodo quis imperdiet

Ledenraadsleden krijgen ten eerste interessant inzicht in het reilen en zeilen van de coöperatieve bank. Verder praten zij vanuit hun achtergrond en namens hun achterban mee over het beleid en de maatschappelijke activiteiten. Tot slot krijgen zij er een netwerk bij, van jong tot oud en met uiteenlopende achtergronden. De ledenraad bestaat uit 32 leden en jaarlijks zijn er vacatures als gevolg van het rooster van aftreden.

Interesse naar een functie in de ledenraad?

Natuurlijk verwachten we bepaalde competenties van een ledenraadslid. Alleen op die manier kunnen we waarborgen dat de mening van onze leden goed wordt uitgedragen. Denk aan kennis van de wensen en opvattingen van leden en klanten, actieve participatie op een of meer in de door de bank benoemde thema's, zichtbare betrokkenheid bij wat er leeft in de markt en maatschappij en het vermogen om interactie te zoeken met de achterban. Vanzelfsprekend ben je lid van Rabobank en woon je in de regio kop van Noord-Holland en ben je actief in relevante lokale netwerken. Ben jij betrokken bij de Rabobank en geïnteresseerd? We maken graag kennis met je en informeren je over de procedure voor aanmelding. Stuur je een mail naar communicatie.nhn@rabobank.nl .

Voordragen kandidaten

Op dit moment zijn er kandidaten voor de invulling van openstaande vacatures. De directie stelt hiervoor de volgende kandidaten voor:

Martin Keesman, geboren op 10-07-1967 en wonende in Schagen Sander Maat, geboren op 11-01-1987 en wonende in ’t Zand

Het staat de leden van Rabobank Kop van Noord-Holland vrij om, met de steun van tien leden, zelf ook kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor vóór 15 maart 2022 een e-mail naar communicatie.nhn@rabobank.nl .


Er zijn door de directie nog 2 kandidaten voorgesteld:

Sebastiaan Horn, geboren op 10-08-1982 en wonende in Den Helder Cor Posthumus, geboren op 28-05-1964 en wonende in Anna Paulowna

Ook bij deze kandidaten staat het de leden van Rabobank Kop van Noord-Holland vrij om zelf een kandidaat aan te dragen zoals hierboven staat beschreven. Stuur een e-mail voor 1 april 2022 naar bovenstaand emailadres.

Indien het aantal kandidaten gelijk is aan de vacatures worden de kandidaten zonder toestemming van de kieskring gekozen. Wanneer er meer kandidaten zijn dan vacatures, wordt met de afvaardiging van de ledenraad en lokaal directeur afgestemd of er een verkiezing plaatsvindt in de kieskring of dat er een passende voordracht wordt gedaan.