Startups en Scale-ups kunnen rekenen op de steun van GO!-NH en Rabobank

15 september 2023 14:00

GO!-NH, het innovatieprogramma voor ondernemers, en Rabobank, in het bijzonder het Startup & Scale-up team, bundelen de krachten. Gezamenlijk steunen ze ondernemers bij het duurzaam opschalen en versnellen van innovaties.

Startup en Scale-up Team

Startups & Scale-ups onmisbaar voor versnelling transities

Startups en scale-ups zijn onmisbaar. Door hun innovatiekracht zijn juist zij de vernieuwers van de economie. Ze dragen in belangrijke mate bij aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen en zijn daarmee een belangrijke groeimotor voor een toekomstbestendige economie voor brede welvaart in de regio.

De programma’s van GO!-NH voor startups en scale-ups bieden ondernemers kennis, netwerk en de praktische oplossingen voor ontwikkeling naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Het Rabo Startup & Scale Up team is beschikbaar voor de deelnemers om hen verder te helpen met praktische tips, connecties en financieel advies.

Samenwerking GO!-NH & Rabobank om innovatie te stimuleren

"Deze samenwerking gaat verder dan zakelijke belangen; het gaat om het versnellen van de transities," zegt Wouter Stevens, Directeur coöperatieve Rabobank. "Wij geloven dat het ondersteunen van ondernemers bij het opschalen van innovaties een cruciale stap is om die versnelling teweeg te brengen."

André Knol, Directeur Innomics en initiatiefnemer GO!-NH: “Met GO!-NH hebben we een aanpak voor duurzame innovaties en de realisatie van de urgente, complexe en ingrijpende transitieopgaven in Noord-Holland: door bottom-up te activeren en te innoveren; top-down te faciliteren én de randvoorwaarden te creëren met de relevante stakeholders, zoals onze samenwerking met Rabobank.”

Stevens voegt hieraan toe: "Het is tijd voor ondernemers om gezamenlijk op te treden als katalysatoren voor de nodige transities. Door samen te werken, kennis en netwerk te delen kunnen we de kracht van innovatie ontketenen en de regio helpen groeien naar een duurzame en toekomstbestendige economie die bijdraagt aan brede welvaart."

Startups & Scale-ups kunnen rekenen op de steun van Rabobank en GO!-NH

Deze samenwerking komt op een cruciaal moment, waarin de roep voor verduurzaming en innovatie luider klinkt dan ooit. Ook wetgeving stuurt nadrukkelijker. GO!-NH en Rabobank zijn vastbesloten om een positieve bijdrage te leveren aan de transformatie in Noord-Holland richting een duurzame en bloeiende economie voor brede welvaart.

Zo helpt het Rabobank Startup en Scale-up Team jouw bedrijf verder

Het succesvol oprichten van een startup en de opschaling naar een volwassen bedrijf zijn uitdagende klussen. Het Rabobank Startup en Scale-up Team zet zich in om jouw bedrijf succesvoller en sneller te ontwikkelen. Met onze financiële producten en diensten, ons (internationale) netwerk en onze kennis helpen we jou om je ambities te verwezenlijken. Denk bijvoorbeeld aan een bankfinanciering, een introductie bij investeerders of het in contact brengen met een voorloper in jouw markt. Heb je een financieringsvraag? Neem dan contact op met het Rabobank Startup en Scale-up Team.