Rabobank partner in uitdagende binnenvaart omgeving

12 december 2023 12:04

Dat de binnenvaart in een sterk veranderende omgeving moet opereren weten ondernemers met één of meerdere schepen als geen ander. De versnelde inzet van verduurzaming raakt alle ondernemers in de keten van producent naar consument. De sector staat voor de grote opgave om de broeikasgasemissies terug te dringen.

Binnenvaartteam Rabobank Rotterdam

Als marktleider in de binnenvaart speelt Rabobank hierin een belangrijke rol. Of het nu gaat om een ondernemer met één schip of een rederij. Of dat het gaat om nieuwbouw, her-motorisering, het plaatsen van spudpalen of stuurhuis? Het binnenvaartteam denkt graag met alle ondernemers mee.

Gezamenlijke ambitie

Schippers realiseren vergroening door gebruik te maken van financiering, subsidie en door uit eigen middelen te putten. “De binnenvaart-ondernemer heeft in de afgelopen jaren in de meeste gevallen wel bedrijfskapitaal opgebouwd, maar samen kijken we altijd naar de best passende oplossing voor de ondernemer, vertelt Angela Alessie (foto midden), adviseur MKB Binnenvaart Rabobank.” De betrokkenheid van Rabobank gaat verder dan alleen financieren. Het betreft een samenwerking waarbij Rabobank ondernemers helpt bij het realiseren van hun doelen door het inzetten van kennis, producten en netwerk. Maar ook door aan te haken bij projecten als Condor H2 waar Rabobank partner van is.

Bijdrage in de Energietransitie

Binnen het project Condor H2 is Rabobank naast partner ook lid van de stuurgroep. Samen met ruim veertig andere partners en zes havens wil de bank een emissievrije binnen- en kustvaart mogelijk maken als onderdeel van het RH2INE-netwerk. Een samenwerking tussen havens, regionale overheden en marktpartijen langs de Rijncorridor. “Het idee hierbij is de investering voor de scheepseigenaren te beperken en een betaalbaar modulair systeem in te zetten voor maximale flexibiliteit voor langere afstanden. Rabobank participeert in het project met als doel dat in 2025 de eerste schepen in de vaart zijn en in 2030 vijftig emissievrije schepen varen. Hiermee realiseren we een CO2 reductie van 100.000 ton per jaar”, zo licht Angela toe.

Sparringpartner

Rabobank heeft van oudsher veel sectorkennis van de binnenvaart. De adviseurs zijn heel goed op de hoogte van wat er speelt in de markt. “ Met een team van zes mensen is de bank nauw betrokken bij de ambities van startende en gevestigde binnenvaartondernemers. Wat het plan ook is, samen kijken we naar de mogelijkheden, zegt Angela. We kijken niet alleen door een duurzaamheidsbril, maar ook naar investeringen op andere gebieden, zoals de uitrusting van schepen.”

Zichtbaar

Het binnenvaartteam is op diverse evenementen aanwezig, zoals de Vakbeurs Maritime Industry in Gorinchem, de Wereldhavendagen in Rotterdam of het recent gehouden Scheepsmotoren Event in Alblasserdam. En traditiegetrouw sluit de bank het jaar af met een gezellige Binnenvaart Borrel voor haar klanten.

Contact
Wil je een afspraak maken met een van onze adviseurs? Neem vrijblijvend contact op met het Binnenvaartteam via telefoonnummer 088 - 722 66 00.