Schuldhulpmaatje Goeree-Overflakkee blij met financiële steun

17 maart 2022 12:05

Samen lukt ‘t. Dat is het motto van Schuldhulpmaatje Goeree-Overflakkee: een groep vrijwilligers die mensen met financiële problemen ondersteunt door inzicht te geven in inkomsten en uitgaven, maar ook door er te zijn en een praatje te maken. Schulden hebben een enorme impact op iemands leven. Je hebt iemand nodig die in je gelooft en je helpt. De vrijwilligers van Schuldhulpmaatje voorzien in deze behoefte.

Schuldhulpmaatje Goeree-Overflakkee

Hulp bij financiële problemen

“SchuldHulpMaatje Goeree-Overflakkee is in 2019 gestart om mensen op het eiland die schulden hebben te helpen. Deze hulp is hard nodig, omdat we weten dat 1 op de 5 huishoudens in Nederland met problematische schulden te maken heeft. Onze stichting heeft geen winstoogmerk, maar is wel afhankelijk van financiële hulp om dit werk te kunnen blijven doen,” vertelt Jan-Kees Wielhouwer, bestuurder bij de stichting. “Naast de jaarlijkse donaties en subsidie vanuit de gemeente, kreeg de stichting ook tijdelijk subsidie uit het Kansfonds en het Oranjefonds. Dit gedurende de startfase in de eerste drie jaar. Omdat deze steun nu is komen te vervallen, zijn we eind 2021 gestart met het benaderen van bedrijven om een financiële bijdrage te vragen voor ons werk. Zo zijn we ook in gesprek geraakt met de Rabobank”, vervolgt Jan-Kees.

Praten over geld

“Onze samenleving vraagt om steeds meer financiële zelfstandigheid”, geeft Caspert van der Wel, directeur Coöperatieve Rabobank, aan. "Tegelijkertijd zien we een toenemende financiële kwetsbaarheid. We gunnen het iedereen om een stap te zetten naar een financieel gezond(er) leven. Er leeft bij veel mensen nog een taboe als het gaat om praten over geld- of betaalproblemen. Blijf er niet te lang mee zitten. Hoe eerder je vertelt over je geldzorgen, hoe beter je geholpen kunt worden. Rabobank heeft bijvoorbeeld een afdeling Hulp bij Geldzorgen. Er wordt geluisterd naar jouw verhaal en er wordt met je meegedacht, zodat je financieel gezonder wordt. Of neem contact op met de vrijwilligers van Schuldhulpmaatje. Zij doen fantastisch werk en dat steunen we graag. Als coöperatieve bank zetten we ons daarmee in voor een meer inclusieve samenleving, waarin mensen (financieel) redzamer zijn. Met gelijke kansen voor iedereen”, sluit Caspert van der Wel af.