Cybercrime is een steeds groter risico

20 februari 2023 10:34

Wist je dat dagelijks 42 bedrijven in Nederland worden aangevallen door cybercriminelen? Dat randsomware het meest voorkomende cyberincident is? En dat gemiddeld twee tot vijf procent van je jaaromzet als losgeld wordt gevraagd? Dat 46 procent van de bedrijven waarvan gegevens waren gegijzeld het losgeld betaalt?

Verzend het artikel per e-mail

“Regiolokaal in gesprek met Ruud de Rooij en zijn collega Jeroen Heerdink”

Regiolokaal praat met Ruud de Rooij en zijn collega Jeroen Heerdink, verzekeringsadviseur Zakelijk, over het verzekeren van schade en inkomen voor mkb- en groot zakelijke bedrijven. Zij zijn specialist, dagelijks op dit terrein actief en weten wat de actuele vragen van ondernemers zijn en waar risico’s liggen. Het speelveld verzekeren is groot, er zijn vele schadeverzekeringen (brand opstal/inboedel, auto en werkmaterieel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand) net als inkomensverzekeringen (personeelsverzuim, arbo, eventueel WIAaanvulling, zonder uitputtend te zijn). We lichten er twee actuele onderwerpen uit, bedrijfsrisico’s bij verduurzamen en cybercrime. Jeroen: ‘Goed verzekeren begint voor ons bij een goede inventarisatie en de klantbehoefte in kaart brengen. Verder concentreren we ons op de gevolgen van eventuele impactvolle gebeurtenissen in de onderneming en stellen daarbij de vraag. ‘Wat kan de ondernemer zelf dragen?’. Zo maken we de te verzekeren risico’s zichtbaar.’

“Als het je overkomt voelt het alsof je in een heel slechte film zit.”

Risico’s bij verduurzamen

Jeroen: ‘Op dit moment adviseren wij veel over het leggen van zonnepanelen. Veel ondernemers zijn er mee bezig of van plan maar realiseren zich niet dat dit problemen kan geven. Heeft het dak voldoende draagvermogen? Is de plaats van de omvormers goed gekozen? Voldoet een en ander aan de laatste normeringen? Elektrische installaties dienen periodiek gekeurd te worden. Verzekeraars zijn een stuk strenger geworden. Het is dus zaak vooraf je verzekeraar te raadplegen om een verhoogd eigen risico of erger – geen uitkering van de verzekering – te voorkomen. Wij voeren dit adviesgesprek vanuit onze rol om mee te denken in preventiemaatregelen.’ Ruud valt hem bij: ‘Zonnepanelen zijn voor mij een standaard agendapunt als ik om tafel zit met een ondernemer. Zodra dit aan de orde is zeg ik altijd ‘schakel met je verzekeringsadviseur’. Preventie is vaak onderbelicht maar o zo belangrijk om de juiste maatregelen te nemen. Voorkomen is altijd beter dan genezen.’

Cybercrime

De tijd dat cybersecurityrisico’s alleen nog het probleem zijn van grote instellingen is verleden tijd. Iedere organisatie kan onderdeel worden van een cyberaanval. Jouw organisatie dus ook. Ruud: ‘Waren het eerst de overheid, semioverheden en instituten als ziekenhuizen, je ziet nu een verschuiving naar het (top) Mkb. Daar ontbreken vaak de middelen voor of de luxe van een fulltime riskmanager. Hier moet dus op directieniveau over ICT-risico’s worden nagedacht, in combinatie met alle andere bedrijfsrisico’s.’ Hiermee onderstreept Ruud opnieuw het belang van preventie. ‘Cyberbeveiliging van organisaties is ook niet langer alleen het domein van technici, maar moet in de gehele organisatie geborgd zijn. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid ligt namelijk bij de directie en management. Heb jij al inzicht in je cyberrisico’s? We beginnen dus met risicomanagement, dit gaat altijd vooraf aan beveiliging. Je wil immers bepalen wat je risicobereidheid is. Dat doe je bijvoorbeeld bij brandveiligheid, maar dit is ook belangrijk bij cybersecurity.’ En zelfs als je beschermende cybersecuritymaatregelen hebt genomen, kan het noodlot alsnog toeslaan. Je systemen kunnen platgelegd worden of je data gegijzeld. Jeroen: ‘Dan denk je misschien dat de schade meevalt om dat je een back-up hebt of al je data in de cloud? Als je systemen niet meer werken, heb je niets aan die data.’

Een Cyber & Data Risks verzekering

Jeroen: ‘De chaos is vaak groot en je prioriteit als ondernemer is zo snel mogelijk weer in de lucht zijn. Hiervoor ontbreekt vaak de kennis in de eigen organisatie. Een cyberverzekering voorziet in dekking van de kosten voor crisismanagent, eerste hulp om de schade te beperken en om zo snel mogelijk back in business zijn. Natuurlijk is de eigen schade gedekt, denk aan herstel van data en systemen, afpersing, bedrijfsschade en dergelijke. Tenslotte is ook schade van derden gedekt. Denk met name aan privacy aansprakelijkheid en andere AVG-gerelateerde zaken (red. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Werk je met veel persoonsgegevens dan verdient dit extra aandacht.’ Ruud: ‘We maken het niet mooier dan het is, cybercriminaliteit is er inmiddels in vele vormen en gaat niet meer weg. We kunnen ons er wel beter op voorbereiden en tegen wapenen. Dat doen wij ook op het vlak van verzekeren van de risico’s. Rabobank ontwikontwikkelt onder de vlag van Rabo Assurantie Makelaardij eigen producten, die een antwoord bieden op de zware, grote risico’s. Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.’

Telefoon: 088 - 72 71 003

E-mail:verzekeren.kring.mon@rabobank.nl