Ledenraadslid Robin Lagerburg vertegenwoordigt de leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland

29 november 2023 20:47

Rabobank is een coöperatie met ruim 2 miljoen leden. Dit is uniek in de Nederlandse bankenwereld. De belangen van de leden worden behartigd door de ledenraad. Elke lokale Rabobank heeft een ledenraad. Robin Lagerburg vertegenwoordigt de leden in het leefgebied Meppel-Staphorst-Steenwijkerland.

Robin Lagerburg

Robin Lagerburg (23) woont in Meppel. Hij is als IT’er werkzaam bij smart-value in Zwolle, waar hij bedrijfsprocessen automatiseert bij logistieke- en productiebedrijven.

Je bent sinds januari 2022 ledenraadslid. Wat houdt je rol in? En hoe geef jij hier betekenis aan?

‘Als ledenraadslid ben ik de verbindende factor tussen de samenleving en de bank. Naast een adviserende rol ben je sparringpartner voor de bank. Daarnaast hebben we een signalerende rol. Ik kijk wat er speelt in mijn omgeving. Als er zaken zijn waaraan de bank iets kan bijdragen, dan breng ik dat in de ledenraad in om te kijken of die geluiden ook draagvlak hebben en of we daar samen iets mee kunnen doen.’

‘We hebben momenteel 33 leden. Het is een heel diverse groep qua achtergrond, leeftijd en expertise. Ik ben de jongste. Mijn kijk op bepaalde zaken is vaak anders dan die van een ouder lid. Daardoor kan ik een waardevolle inbreng hebben als er dingen spelen die betrekking hebben op studenten en starters. Dit is de groep die ik probeer te vertegenwoordigen.’

‘Toen ik bij de ledenraad kwam was ik nog student. Ik had mij voordat ik ledenraadslid werd nooit zo verdiept in de bancaire wereld. Ik had geen idee hoe het werkt binnen een bank. Ik vind het erg leuk om meer kennis te vergaren en mijn netwerk uit te breiden. Je leert veel nieuwe mensen kennen. En wat ik ook gaaf vind, is het samenspel in de ledenraad. De dialogen die we hebben, daar leer je ontzettend veel van.’

‘De Ledenraad vergadert een keer in het kwartaal. Er zijn ook verschillende commissies. Ik ben lid van de agendacommissie. We nemen vooraf de agendapunten door en zorgen dat alles gestroomlijnd verloopt. De themagroep Duurzaam ondernemen waarin ik zit, komt in overleg bij elkaar.’

Rabobank is een coöperatie met leden. Hoe kijk je hier tegenaan?

‘De Rabobank draagt in alles het coöperatieve gedachtegoed uit. Het is een grote landelijke organisatie, maar ze doen hun best om lokaal herkenbaar te zijn en te blijven voor de leden en klanten. De bank, en dat vind ik echt tof, geeft ook iets terug aan de lokale samenleving met het Coöperatief Dividend en de campagne Rabo ClubSupport.’

‘Als je lid bent kun je tijdens de actie ClubSupport een stem uitbrengen op drie clubs en daarmee doneer je geld aan die club. Ik heb zelf geen cheques uitgereikt, maar het is ontzettend leuk om de foto’s te zien van de uitreikingen. Die clubs zijn hartstikke blij met de bijdrage.’

Rabobank zet zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu

Rabobank zet zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu en richt zich daarbij op vijf thema’s: Financieel gezond leven, Duurzaam wonen, Duurzaam ondernemen, Energietransitie en Banking4Food. Robin, jij bent gekoppeld aan het thema Duurzaam ondernemen. Welke kansen zie jij in jouw leefgebied voor dit thema?

‘Ik ben erg geïnteresseerd in techniek en bij duurzaam ondernemen, en ook bij energietransitie, komt een stukje techniek kijken. Deze thema’s hebben veel raakvlakken. Onze groepen zitten dan ook vaak bij elkaar. Wij kijken met welke innovatieve en nieuwe technologische oplossingen ondernemers komen, waar ze nog mee stoeien en hoe wij hierin kunnen adviseren. Bij energietransitie speelt er meer op grote schaal, onder meer op bedrijventerreinen. Bij duurzaam ondernemen zijn de projecten kleinschaliger en gaat het meer om het aanpassen van bedrijfsprocessen, duurzamer produceren of diensten duurzamer verlenen. Soms legt de bank ons ook stellingen voor en vraagstukken uit de regio om over te sparren. Er moet nog veel gebeuren om te zorgen dat Nederland in 2050 een circulaire economie is.’

Kun je iets meer vertellen over het Coöperatief Dividend?

‘Met het Coöperatief Dividend, dat is een stukje van de winst van de bank, ondersteunt de Rabobank lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan de leef- en woonomgeving van de leden en klanten. Een aanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De vereniging moet bankieren bij de bank. Het initiatief moet raakvlakken hebben met een van de maatschappelijke thema’s, er mag geen winstoogmerk zijn en er moet bijvoorbeeld ook cofinanciering zijn.’

‘Een aparte commissie, die is samengesteld uit een lid van elke themagroep, bekijkt of een initiatief van een vereniging of stichting in aanmerking komt voor een bijdrage uit het fonds. De themagroepen Duurzaam ondernemen en Energietransitie proberen zoveel mogelijk initiatieven aan te dragen die kansrijk kunnen zijn. Om een voorbeeld te geven. Een tennisvereniging wil verduurzamen en dient een aanvraag in voor onder meer ledverlichting in het clubgebouw en bij de baan en het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het clubgebouw.’

Waar kunnen mensen met een initiatief hun aanvraag voor het Coöperatief Dividend indienen?

‘Via de website van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland kunnen mensen een mailtje naar ons sturen met een korte beschrijving van het project. Daarna neemt een van onze ledenraadsleden contact op en maakt een afspraak om het project te bespreken. Op de website kunnen mensen informatie vinden over de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen.’ Kijk op: Onze coöperatieve bijdrage - Meppel-Staphorst-Steenwijkerland - Rabobank onder het kopje ‘Coöperatief Dividend’.