Mooie bijdrage voor Swift’64 vanuit het Lokaal Coöperatief Dividend

13 juli 2023 12:31

Afgelopen week mocht Frank Bunk, voorzitter van Swift’64, een cheque in ontvangst nemen vanuit het Lokaal Coöperatief Dividend (LCD) van Rabobank Het Nieuwe Land. Gijs van Kruistum, ledenraadslid en lid van de commissie LCD reikte de cheque namens Rabobank uit. Swift'64 is enorm blij met deze mooie bijdrage.

Hiermee wil de club de huidige verlichting vervangen door LED verlichting en is verdere energiebesparing mogelijk waardoor contributieverhoging kan worden beperkt. Met de uitbreiding van Swifterbant worden meer leden verwacht waardoor op meerdere velden met ledverlichting kan worden gespeeld. De voorzitter bedankt iedereen die deze mooie bijdrage mogelijk heeft gemaakt.

Lokaal Coöperatief Dividend (voorheen lokaal Coöperatiefonds)

Ieder jaar geeft de Rabobank een deel van haar winst terug aan de samenleving. Vanuit het coöperatief dividend steunen we vernieuwende initiatieven met impact die bijdragen een duurzame ontwikkeling in onze regio. Samen met jou realiseren we graag de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, voeding en inclusieve samenleving. Ken jij een vereniging of stichting met een goed idee? Bijv. het verduurzamen van je clubhuis, een innovatief project met voedsel of een idee waarbij ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen? En kunnen ze daarbij steun gebruiken? Neem dan contact op met één van onze ledenraadsleden of kijk op Onze coöperatieve bijdrage - Het Nieuwe Land - Rabobank