Voordracht van kandidaat voor onze ledenraad

4 augustus 2022 15:00

De Rabobank is een financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland. De Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van de Rabobank luidt ‘Growing a better world together’.

Voordracht nieuwe ledenraadsleden Rabobank 's-Hertogenbosch e.O.

Wij gaan voor een betere wereld waar we samen aan werken. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. Rabobank Helmond Peel Noord zet haar kennis, netwerk en financiën in om de regio sterker te maken. Dat is de kracht van een coöperatie.

De ledenraad -bestaande uit 30 leden van de bank- behartigt het belang van klanten en leden. Ledenraadsleden zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen van Rabobank Helmond Peel Noord. Jaarlijks vinden er wisselingen in de samenstelling van de ledenraad plaats. Voor de invulling van de laatste vacature draagt de directie de volgende kandidaat voor:

Theo van Hoek uit Lieshout

Het staat leden van Rabobank Helmond Peel Noord vrij om, met de steun van tien leden, zelf ook kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor vóór 18 augustus een e-mail naar communicatie.obr@rabobank.nl

Reageren
Wanneer je vragen of opmerkingen hebt kun je mailen naar communicatie.obr@rabobank.nl.