Cheques voor bedrijventerreinen Tonnisseweg en Deltahaven/Korteweg

10 november 2022 11:35

Verzekeraar Interpolis heeft deze maand de Stichting BIZ Tonisseweg te Oude Tonge en de SBBS (Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam) beloond voor actief risicomanagement op hun bedrijventerreinen. Peter van der Valk, Lisa Hijbeek en Michel den Boer, Risicospecialisten Verzekeren van Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden, overhandigden cheques van respectievelijk € 1.899,45 en € 3.843,85.

Verzend het artikel per e-mail

‘We wisten dat we een cheque kregen, maar hij is veel hoger dan verwacht.’ zegt Loran van den Ouden, parkmanager van Stichting BIZ Tonisseweg. Door de collectieve beveiliging van het bedrijventerrein in samenwerking met ondernemers, politie, brandweer en de BIZ Tonnisseweg heeft men dit mooie resultaat behaald. De verzekeraar constateerde een minimaal aantal schades en beloont de BIZ voor een besparing aan schadevergoedingen. Dit geldt ook voor de bedrijventerreinen van de SBBS, geven parkmanager Jan Los en voorzitter Jaap Santifort aan.

Voordeel voor ondernemers

Peter van der Valk legt uit waarom Interpolis tot deze blijk van waardering is gekomen: ‘Een collectief beveiligd bedrijventerrein is veiliger. Dat zorgt ervoor dat ondernemers prettiger kunnen ondernemen én dat Interpolis minder hoeft uit te keren. Andere gecertificeerde bedrijventerreinen die over proactief cameratoezicht beschikken, komen ook in aanmerking voor een resultaatsparticipatie. Dit betekent dat de belangenvereniging jaarlijks een uitkering ontvangt wanneer de verhouding tussen de betaalde premie en het uitbetaalde schadebedrag gunstig is.

Meer leden betekent een hogere resultaatsparticipatie. Loran van den Ouden en Jan Los roepen daarom ondernemers op bedrijventerrein Tonisseweg en Deltahaven/Korteweg om in gesprek te gaan met de Rabobank om te bekijken wat Interpolis voor hun bedrijf kan betekenen. ‘Hoe meer ondernemingen op ons beveiligde bedrijventerrein bij Interpolis zijn verzekerd hoe hoger de cheque volgend jaar kan uitvallen.

Naast de cheque biedt Interpolis aan leden van het bedrijventerrein Tonniseweg en Deltahaven/Korteweg een korting tot 15% op de premie voor de gebouwen-, inventaris-, voorraad- en bedrijfsstagnatieverzekering op de Interpolis Bedrijven Compact Polis®.’ Neem contact op met Peter van der Valk, Lisa Hijbeek of Michel den Boer van Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden voor meer informatie via 088 7271010.