Wisselingen in de ledenraad van jouw lokale bank

14 september 2022 14:58

De ledenraad behartigt jouw belangen als lid en klant. Zij is sparringpartner voor directie en raad van commissarissen. In de samenstelling van de ledenraad zijn elk jaar wisselingen. De kandidaten zijn in augustus voorgedragen via onze website en hierop zijn geen bezwaren geuit. Ook zijn er geen tegenkandidaten ingediend. Omdat er sprake was van een passende voordracht (er zijn nog vacatures) hoeven er geen verkiezingen te worden gehouden; de voorgestelde kandidaten zijn automatisch benoemd.

Benoeming kandidaten ledenraad

Per 12 september 2022 treden toe tot de ledenraad van Rabobank Haarlem-IJmond: Maartje van Schooten en Maurice van Giezen. Annette Klein Wassink, Liesbeth Tigschelaar, Clair van den Boogaard en Herman Goudsmit worden herbenoemd.