Goed voor 1584 lokale clubs & Geweldig voor Gelderland-Zuid!

4 april 2022 10:09

Als supporter van sport en cultuur versterkt Rabobank, met Rabobank Verenigingsondersteuning, de maatschappelijke rol van lokale verenigingen en stichtingen in Gelderland-Zuid!

Goed voor de 1584 lokale clubs. Geweldig voor Gelderland-Zuid!

“In samenwerking met NOC*NSF, LKCA en Kunstbende ondersteunt Rabobank de lokale verenigingen en stichtingen bij het invullen van hun ambities op het gebied van financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijke rol.”

Realiseren van ambities met Rabo Verenigingsondersteuning

Door verenigingen en stichtingen te ondersteunen met het daadwerkelijk invullen van hun ambities creëren ze nieuwe inkomstenbronnen, binden ze nieuwe vrijwilligers aan zich en maakt het de vereniging zelfredzamer en toekomstbestendig. Ondersteuning van de Rabobank bestaat dus niet langer uit financiële ondersteuning, maar vooral uit begeleiding op maat. Zo krijgen de verenigingen en stichtingen, afhankelijk van hun behoefte, workshops aangeboden. Gegeven door professionals die alle expertise in huis hebben om de ambities van de lokale clubs waar te maken.

Workshopaanbod op basis van behoefte

In april tot en met mei worden de volgende workshops georganiseerd: Presteren met communicatie (4 april), Geld genereren (13 april), Jouw club klaar voor de toekomst (19 april), Ledenbinding (9 mei), Duurzame accommodatie (16 mei) en Vrijwilligersmanagement (23 mei). Clubs uit Gelderland-Zuid, die hebben deelgenomen aan de Rabo ClubSupport Campagne 2021, hebben hier onlangs een uitnodiging voor ontvangen.