Voordracht kandidaten voor onze ledenraad

25 oktober 2022 11:30

Rabobank is een financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland. Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van Rabobank luidt ‘Growing a better world together’.

Vacature Ledenraad Noordenveld West Groningen

Wij gaan voor een betere wereld waar we samen aan werken. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. Rabobank Kop van Noord-Holland zet haar kennis, netwerk en financiën in om de regio sterker te maken. Dat is de kracht van een coöperatie.

De ledenraad (bestaande uit 30 leden van de bank) behartigt het belang van klanten en leden. Ledenraadsleden zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen van Rabobank Kop van Noord-Holland. Jaarlijks vinden er wisselingen in de samenstelling van de ledenraad plaats. Voor de invulling van de nieuwe en openstaande vacatures draagt de directie de volgende kandidaat voor:

Geert Heisen uit Den Helder Gerald Langerak uit Nieuwe Niedorp

Het staat leden van Rabobank Kop van Noord-Holland vrij om, met de steun van tien leden, zelf ook kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor vóór 22 december 2022 een e-mail naar communicatie.nhn@rabobank.nl. Wanneer er meer kandidaten zijn dan vacatures, wordt met de afvaardiging van de ledenraad en lokaal directeur afgestemd of er een verkiezing plaatsvindt in de kieskring of dat er een passende voordracht wordt gedaan. Via onze website houden we je op de hoogte. Indien het aantal kandidaten gelijk is aan de vacatures worden de kandidaten zonder toestemming van de kieskring gekozen.

Reageren

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt kun je mailen naar communicatie.nhn@rabobank.nl of telefonisch contact opnemen via 088 726 7006.