Voordracht van kandidaat voor onze ledenraad

20 januari 2022 13:00

De ledenraad van Rabobank Alkmaar e.o. is de schakel tussen onze bank en de ruim 35.000 leden van de bank en vormt een belangrijk klankbord voor directie en raad van commissarissen. Samen met de medewerkers van de bank zetten zij zich in om regio Alkmaar en omstreken in financieel en maatschappelijk opzicht nog sterker te maken. Ledenraadsleden krijgen ten eerste interessant inzicht in het reilen en zeilen van de coöperatieve bank. Verder praten zij vanuit hun achtergrond en namens hun achterban mee over het beleid en de maatschappelijke activiteiten. Tot slot krijgen zij er een netwerk bij, van jong tot oud en met uiteenlopende achtergronden.

Vacature Ledenraad Noordenveld West Groningen

Interesse in een functie in de ledenraad?

Natuurlijk verwachten we bepaalde competenties van een ledenraadslid. Alleen op die manier kunnen we waarborgen dat de mening van onze leden goed wordt uitgedragen. Denk aan kennis van de wensen en opvattingen van leden en klanten, actieve participatie op een of meer in de door de bank benoemde thema's, zichtbare betrokkenheid bij wat er leeft in de markt en maatschappij en het vermogen om interactie te zoeken met de achterban. Vanzelfsprekend ben je lid van Rabobank en woon je in de regio Alkmaar en omstreken en ben je actief in relevante lokale netwerken. Ben jij betrokken bij de Rabobank en geïnteresseerd? We maken graag kennis met je en informeren je over de procedure voor aanmelding. Stuur dan een mail naar Communicatie.NHN@rabobank.nl .

Voor de invulling van een openstaande vacature draagt de directie de volgende kandidaat voor Martin Karel uit Bergen.

Het staat leden van Rabobank Alkmaar e.o. vrij om, met de steun van tien leden, zelf ook kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor vóór 31 januari een e-mail naar communicatie.NHN@rabobank.nl . Indien het aantal kandidaten gelijk is aan de vacatures worden de kandidaten zonder toestemming van de kieskring gekozen.

Wanneer er meer kandidaten zijn dan vacatures, wordt met de afvaardiging van de ledenraad en lokale directeur afgestemd of er een verkiezing plaatsvindt in de kieskring of dat er een passende voordracht wordt gedaan.