Coöperatiefonds keert € 24.750 uit

5 juli 2022 12:01

De werkgroep Coöperatief Dividend van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland kent in het eerste kwartaal van 2022 aan 6 projecten in de regio een totale bijdrage van € 24.750 toe. Deze werkgroep Coöpepatief Dividend bestaat uit ledenraadsleden.

Coöperatiefonds keert € 56.250 uit

Het Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst. Wij noemen dat Coöperatief Dividend. De bank steunt daarmee activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving. Denk bijvoorbeeld aan projecten als het verduurzamen van een buurthuis, de aanleg van een moes- of pluktuin of het stimuleren van biodiversiteit in een dorp of buurt. Samen met de vele vrijwilligers die uiteenlopende projecten realiseren biedt de Rabobank met een financiële bijdrage nét dat stukje extra.

In 2022 keert het Rabobank Coöperatiefonds vier keer uit. De volgende deadline voor het indienen van aanvragen is 1 september. Voor meer informatie en de voorwaarden ga naar www.rabobank.nl/heerenveen-zuidoost-friesland.

Overzicht toezeggingen

Dorpsbelang Noordwolde: creëren van een speel- en ontdekroute in het bos rond de Spokeplas, € 2.500.Keatsferiening Op 'e Grins Jubbega: realiseren sportaccommodatie voor multifunctioneel gebruik door OBS It Bûtenplak en de kaatsvereniging, € 7.500.Sportcentrum Haulerwijk: aanschaf evenementenvloer waardoor sporthal voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt, € 2.000.Sportvereniging Haulerwijk: realiseren nieuwe duurzame en toekomstbestendige accommodatie, € 7.500.Oudervereniging Sevenaerschool Nieuwehorne: nieuwe speeltoestellen, € 2.750.CBO Meilan Heerenveen: nieuw speeltoestel, € 2.500.