Coöperatiefonds keert € 48.800 uit

17 februari 2021 16:25

De werkgroep Coöperatief Dividend van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland kent in het eerste kwartaal van 2022 aan 8 projecten in de regio een totale bijdrage van € 48.800 toe. Deze werkgroep Coöpeatief Dividend bestaat uit ledenraadsleden.

Coöperatiefonds keert € 56.250 uit

Het Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst. Wij noemen dat Coöperatief Dividend. De bank steunt daarmee activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving. Denk bijvoorbeeld aan projecten als het verduurzamen van een buurthuis, de aanleg van een moes- of pluktuin of het stimuleren van biodiversiteit in een dorp of buurt. Samen met de vele vrijwilligers die uiteenlopende projecten realiseren biedt de Rabobank met een financiële bijdrage nét dat stukje extra.

In 2022 keert het Rabobank Coöperatiefonds vier keer uit. De volgende deadline voor het indienen van aanvragen is 1 juni. Voor meer informatie en de voorwaarden ga naar www.rabobank.nl/heerenveen-zuidoost-friesland .

Overzicht toezeggingen

Stichting Voedselbank Opsterland: nieuwe koel- en vriesinstallatie voor de nieuwe huisvesting, € 7.500. Vereniging Oranje Nationaal Aldeboard: aanschaf led-verlichting, € 1.300. Stichting Locomotief NS164 Noordwolde: toerisme een impuls geven, € 7.500. Voetbalvereniging Blue Boys Nij Beets: vervangen veldverlichting door led-verlichting, € 7.500. Stichting Zwembad Tijnje en omgeving: vernieuwing filtersysteem en pompinstallatie, € 7.500. Sportvereniging Oosterwolde: vervangen verlichting door led-verlichting, € 7.500. Stichting Iepenloftspul Herman de Streuper regio Heerenveen: activiteit t.b.v. het verstreken van de sociale cohesie, € 2.500. OBS Heidepolle en CBS de Wegwijzer Wolvega: realisatie schoolplein, € 7.500.