Coöperatiefonds keert € 30.000 uit

17 februari 2021 16:25

De werkgroep Coöperatief Dividend van Rabobank Drachten Noordoost Friesland kent in het eerste kwartaal van 2022 aan 8 projecten in de regio een totale bijdrage van € 30.000 toe. Deze werkgroep Coöpeatief Dividend bestaat uit ledenraadsleden.

Coöperatiefonds keert € 56.250 uit

Het Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst. Wij noemen dat Coöperatief Dividend. De bank steunt daarmee activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving. Denk bijvoorbeeld aan projecten als het verduurzamen van een buurthuis, de aanleg van een moes- of pluktuin of het stimuleren van biodiversiteit in een dorp of buurt. Samen met de vele vrijwilligers die uiteenlopende projecten realiseren biedt de Rabobank met een financiële bijdrage nét dat stukje extra.

In 2022 keert het Rabobank Coöperatiefonds vier keer uit. De volgende deadline voor het indienen van aanvragen is 1 juni. Voor meer informatie en de voorwaarden ga naar www.rabobank.nl/drachten-noordoost-friesland .

Overzicht toezeggingen

Stichting Klooster Claercamp: pelgrimtoerisme bevorderen en stimuleren, € 1.000. Kaatsvereniging Oostergo Dokkum: kinderen in contact brengen met Friese folkloristische sport, € 500. Speeltuin 't Boarstersplak Feanwâlden: realiseren van een toegankelijke en multifunctionele centrale speel- en beweegtuin, € 5.000. Stichting it Trefpunt Drachtstercompagnie: toegankelijk speelplein en terras voor dorpsbewoners, € 5.000. Fryske Rie Leeuwarden: interfries symposium gelinkt aan thema's energietransitie en Banking for Food, € 1.000. Vereniging Dorpsbelang Munnekezijl: realiseren van een inclusief, duurzaam en multifunctioneel speel- en beweegpark, € 5.000. Tennisvereniging TCZ Zwaagwesteinde: plaatsen led-verlichting en zonnepanelen, € 5.000. MFA de Ynset Holwerd: realiseren van een tweetal nieuwe ontmoetingsplaatsen t.b.v. het versterken van de sociale cohesie, € 7.500.