Wijzigingen directie Friese Rabobanken

6 september 2022 9:25

Rob Lijzenga is benoemd als Directeur Coöperatieve Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.

Verzend het artikel per e-mail

Door de benoeming van Rob Lijzenga als Directeur Coöperatieve Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland ziet de voltallige directie van de Friese Rabobanken er als volgt uit:

Jelmer Algra, Directeur Coöperatieve Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland, voorzitter Directieteam Friese Rabobanken en eindverantwoordelijk voor de thema’s Energietransitie en Banking4Food; Durk Mous, Directeur Coöperatieve Rabobank Drachten-Noordoost Friesland), eindverantwoordelijk voor het vakgebied Particulieren en het thema Financieel Gezond Leven; Rob Lijzenga, Directeur Coöperatieve Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland, eindverantwoordelijk voor het thema Duurzaam Ondernemen. Renate Venema, Directeur Coöperatieve Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland en eindverantwoordelijk voor het Vakgebied Bedrijven.

Vijf strategische thema’s

Het vijfde strategische thema Duurzaam Wonen is ondergebracht bij Henk de Boer, Directeur Financieel Advies.

Benoeming Directeur MKB

De vacature van Directeur MKB voor de provincie Friesland, die ontstaat vanwege de overstap van Rob Lijzenga, wordt ingevuld door Wim Nijp. Wim, die op dit moment Manager Bedrijvendesk is, was eerder al Directeur Bedrijven MKB bij Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland.

Beeld: Ondernemend Friesland