Nieuwe samenstelling van onze ledenraad

31 maart 2023 17:17

Vanuit de missie ‘Growing a better world together’ draagt Rabobank bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Wij gaan voor een betere wereld waar we samen aan werken. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld.

Verzend het artikel per e-mail
Ledenraadsleden gezocht voor Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe

Als coöperatieve bank, zet Rabobank haar kennis, netwerk en financiën in om de regio sterker te maken. Onze ledenraad behartigt het belang van onze klanten en leden. De ledenraad is betrokken bij lokale activiteiten en is sparringpartner voor directie en raad van commissarissen. Jaarlijks vinden er wisselingen plaats in de samenstelling. Rabobank West Betuwe heet de nieuwe ledenraadsleden van harte welkom!

Ralph Boltjes Adalie Bruine de Bruin José Dominquez Reinder Graveland Dirk-Jan Hoogenboom José Klein Hans van Kranenburg Pascal van Loosbroek Annette Merkens – van Veldhuisen Anne van Steenis – van Driel Harmen van der Wekken

Ook interesse om aan te sluiten bij de ledenraad?
Neem dan contact met ons op via communicatie.gez@rabobank.nl