Voordracht van kandidaten voor onze ledenraad

18 november 2022 15:47

De Rabobank is een financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland. De Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van de Rabobank luidt ‘Growing a better world together’.

Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. Rabobank Utrecht e.o. zet haar kennis, netwerk en financiën in om de regio sterker te maken. Dat is de kracht van een coöperatie.

De ledenraad -bestaande uit 30 tot 35 leden van de bank- behartigt het belang van klanten en leden. Ledenraadsleden zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen van Rabobank Utrecht e.o.. Jaarlijks vinden wisselingen in de samenstelling van de ledenraad plaats. Voor de invulling van de openstaande vacature(s) draagt de directie de volgende kandidaat voor:

T. (Thijmen) Leijnse uit Utrecht
H. (Henk) van der Honing uit Nieuwegein

Het staat leden van Rabobank Utrecht e.o. vrij om zelf ook kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor vóór 29 november 2022 een e-mail naar communicatie.MN@rabobank.nl.

Reageren

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt kun je mailen naar communicatie.MN@rabobank.nl of telefonisch contact opnemen via 088 726 82 56.