Voordracht ledenraadsleden Peelland Zuid

14 november 2023 15:43

De Rabobank is een financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland. De Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van de Rabobank luidt ‘Growing a better world together’.

Wij gaan voor een betere wereld waar we samen aan werken. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. Rabobank Peelland Zuid zet haar kennis, netwerk en financiën in om de regio sterker te maken. Dat is de kracht van een coöperatie.

De ledenraad -bestaande uit leden van de bank- behartigt het belang van klanten en leden. Ledenraadsleden zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen van Rabobank Peelland Zuid. Jaarlijks vinden er wisselingen in de samenstelling van de ledenraad plaats. Voor de invulling van een vacature draagt de directie de volgende kandidaat voor:

    Fieke van Groningen-Zweegers (Mierlo)

Het staat leden van Rabobank Peelland Zuid vrij om, met de steun van tien leden, zelf ook kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor vóór 28 november 2023 een e-mail naar communicatie.obr@rabobank.nl .

Reageren
Wanneer je vragen of opmerkingen hebt kun je mailen naar communicatie.obr@rabobank.nl.