Roel Welsing versterkt RvC Rabobank Apeldoorn en omgeving

14 maart 2023 15:41

De raad van commissarissen van Rabobank Apeldoorn en omgeving heeft versterking gekregen van Roel Welsing en Maggie Feng. Leden van de rvc denken en praten mee over de koers van de bank. Ze houden toezicht op de commerciële en maatschappelijke activiteiten en spelen een rol in het verbinden van de leden en de samenleving met de lokale bank.

Verzend het artikel per e-mail

Roel Welsing (53) is algemeen directeur van dierenpark Apenheul in Apeldoorn. Daarnaast is hij voorzitter van Apeldoorn Partners en lid van de raad van toezicht van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. Roel woont in Driebergen-Rijsenburg.

Je bent sinds 1 december 2022 lid van de raad van commissarissen. Hoe kijk je tegen deze rol aan en welke doelen heb je voor jezelf gesteld?

‘Geld heeft veranderkracht. Dat heb ik geleerd toen ik in de financiële dienstverlening werkte. Geld moet rollen, maar wel de goede kant op. Een bank kan richting geven aan de maatschappij door goede keuzes te maken. Bijvoorbeeld door een goede investering te kiezen voor het spaargeld van de klanten. Natuurlijk ga ik niet op de stoel van de directeur zitten. Ik zie mijn rol vooral als klankbord voor de directie, de ledenraad en leden. En ik wil mij hard maken voor het coöperatieve gedachtegoed van het bankieren in Apeldoorn en de regio.’

Rabobank is een coöperatie met leden. Hoe kijk je hier tegenaan?

‘De leden en de ledenraad, die de leden een stem geven, zijn superbelangrijk voor de Rabobank. We hebben als samenleving te maken met grote vraagstukken. Denk aan de klimaatcrisis en de problemen met stikstof. Deze vraagstukken kun je niet alleen oplossen, die moeten we met z’n allen aanpakken. Ze liggen ook niet op kantoor, we moeten ermee naar buiten. Coöperatie betekent samenwerken en door samen te werken, kunnen we echt het verschil maken. Vanuit mijn rol wil ik samen met de directie, medewerkers, ledenraad, leden, klanten en partners van de bank aan de slag om die vraagstukken op te lossen.’

Je haalde zojuist al de grote maatschappelijke uitdagingen aan die er zijn. De Rabobank richt zich op vijf thema’s: Financieel gezond leven, Duurzaam wonen, Duurzaam ondernemen, Energietransitie en Banking4Food. Hoe kijk je aan tegen de vertaling hiervan naar de lokale gemeenschap?

‘Het zijn actuele thema’s. Zo’n initiatief om mensen te helpen financieel fit te worden, dat is hard nodig. Ook in een welvarende stad als Apeldoorn merk ik dat mensen het nu door de crisis nog moeilijker hebben. Het is belangrijk dat ze de weg weten te vinden om goede hulp te krijgen. Ik heb het vermoeden dat dit nog te weinig het geval is. Een fantastisch initiatief is ook het lokaal coöperatiefonds. Met geld uit dit fonds ondersteunen de ledenraadsleden lokale projecten die aansluiten bij een van de vijf maatschappelijke thema’s. Waarschijnlijk zouden veel mensen de ideeën die ze hebben zonder een financiële bijdrage niet eens uitvoeren. Schenkgeld wordt wel eens onderschat, dat is jammer. Het coöperatiefonds is echt een mooi voorbeeld van hoe geld veranderkracht kan hebben.’

Is er iets wat jij zelf nog wilt benoemen?

‘De natuur heeft onze aandacht nodig. Daarom ben ik van de financiële sector overgestapt naar Apenheul. De vraag die ik mijzelf stel is: hoe kunnen ondernemers daar een bijdrage aan leveren? Hoe kan ik een commerciële activiteit combineren met een maatschappelijke ambitie. Dat is niet altijd eenvoudig, maar wel interessant en belangrijk. Ik zou alle ondernemers willen oproepen zichzelf ook die vraag te stellen, samen kunnen we het verschil maken!’