Ledenraadraadslid Mireille Wolf vertegenwoordigt de leden van Rabobank Noord Veluwe

29 november 2023 22:30

Rabobank is een coöperatie met ruim 2 miljoen leden. Dit is uniek in de Nederlandse bankenwereld. De belangen van de leden worden behartigd door de ledenraad. Elke lokale Rabobank heeft een ledenraad. Mireille Wolf vertegenwoordigt de leden van Rabobank Noord Veluwe.

Mireille Wolf

Mireille Wolf (50) woont in Elburg en is adviseur in het (hoger) onderwijs bij Leaders for Solutions. Ze zit in de kleding- en sponsorcommissie bij de Elburger Sport Club en daarnaast is ze voorganger bij de rooms-katholieke kerk in Elburg.

Je bent sinds november 2018 ledenraadslid. Wat houdt jouw rol in? En hoe geef jij hier betekenis aan?

‘Ik ben bezig met mijn tweede termijn. Je mag twee keer vier jaar in de raad zitten. Ik zag in 2018 een vacature langskomen voor een ledenraadslid. Ik was nieuwsgierig naar het netwerk en wilde in mijn vrije tijd wat bijdragen aan het versterken van de gemeenschap. De Rabobank is een coöperatie met een ledenraad, dus ik dacht: laat ik eens kijken hoe dat werkt.’

‘Het is wel een rare tijd geweest door corona. Het bij elkaar komen is voor de ledenraad een belangrijke component. Dat kon niet, we hebben alles online gedaan, maar dat is niet goed voor de samenhang en de doelen die je als raad gezamenlijk nastreeft. Na corona konden we de draad gelukkig weer oppakken. Onze bijeenkomsten zijn constructief, en ook in de themagroepen hebben we duidelijke afspraken gemaakt over doelstellingen en resultaten.’

‘Onze ledenraad telt momenteel rond de 30 leden, we hebben nu wel een aantal vacatures. We hebben diverse commissies. Samen met twee andere leden zit ik in de agendacommissie om de vergaderingen voor te bereiden. We komen zo’n zes keer per jaar bij elkaar, op verschillende locaties. We vergaderen ook weleens bij klanten van de Rabobank. De ondernemer geeft vaak een presentatie en rondleiding. Zo wordt het voor ons tastbaarder waar je het voor doet. En dit jaar voor het eerst eten we voorafgaand aan de ledenraadvergadering met elkaar, daarna vergaderen we met de themagroep en dan komt de hele ledenraad bij elkaar.’

‘Als ledenraadslid ben je niet alleen ambassadeur voor de bank, maar je hebt ook een adviserende functie. We kijken wat er lokaal speelt, hoe de Rabobank daaraan kan bijdragen en hoe wij dat kunnen versterken. Soms schuurt dat, want we zijn wel kritisch op wat er gebeurt. Bijvoorbeeld met het sluiten van alle vestigingen, hier in Elburg zit helemaal geen vestiging meer. Daar hebben we pittige gesprekken over gehad met de directeur, want de bank moet voor de lokale gemeenschap wel benaderbaar blijven.’

‘Wat ik ook erg leuk vindt, is dat ledenraadslid zijn je netwerk vergroot. Je leert mensen kennen die je anders normaal niet zou ontmoeten.’

Rabobank is een coöperatie met leden. Hoe kijk je hier tegenaan?

‘Ik geloof heel erg dat je alleen maar samen het verschil kunt maken en richting kunt geven. Een ledenraad en leden die zich verenigen, zijn van toegevoegde waarde voor de bank. Ik denk wel dat we alleen lokaal het verschil kunnen maken. Landelijk niet. Je hebt geen invloed op het centrale beleid. Maar kleinschalig hebben wij écht concrete meerwaarde.’

‘Als je lid bent van de bank kun je lokale clubs steunen door tijdens Rabo ClubSupport te stemmen op je favoriete clubs. Hun stemmen zijn geld waard. Als ledenraad stimuleren we verenigingen en stichtingen om mee te doen met deze stemcampagne, zodat ze mooie bedragen kunnen binnenhalen. Dit is concreet, dat betaalt zich gelijk terug, letterlijk!’

Rabobank zet zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu

De Rabobank zet zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu en richt zich daarbij op vijf thema’s: Financieel gezond leven, Duurzaam wonen, Duurzaam ondernemen, Energietransitie en Banking4Food. Mireille, jij bent gekoppeld aan het thema Financieel gezond leven. Welke kansen zie jij in jouw leefgebied voor dit thema?

‘Het doel van onze werkgroep is om alle doelgroepen financieel gezond te laten zijn. We zijn onder meer op zoek naar initiatieven rondom armoedebestrijding en financiële zelfredzaamheid. Daarbij gaat het om ouderen, jongeren en gezinnen met financiële problemen. Voor veel ouderen is de digitalisering van bankzaken lastig. De bank doet er wel iets aan, er gaan adviseurs naar de mensen thuis. Maar door het sluiten van kantoren, is de bank wel meer op afstand gekomen. Het is een grote uitdaging om ouderen financieel gezond te houden. Deze doelgroep wordt ook vaak geconfronteerd met fraude en phishing. Dus we kijken wat we hierin kunnen betekenen. Er is ook een subgroep die bezighoudt met een lespakket voor de bovenbouw van het voorgezet onderwijs in Noord Veluwe. Het doel is om voorlichting te geven over omgaan met geld en geldzaken. Dat kinderen leren hoe om te gaan met geld, wat het nut is van sparen en dat ze weten wat bijvoorbeeld geldezels zijn.’

‘Ik maak inwoners van Elburg die zelf initiatieven ontplooien ook attent op het Coöperatief Dividend. Vanuit dit fonds ondersteunen wij als ledenraad projecten van lokale clubs met een financiële bijdrage. Deze projecten moeten dan wel aansluiten bij een van de thema’s. Ik ben zelf actief bij de voetbalvereniging. Met behulp van de Rabobank was het mogelijk zonnepanelen op het dak van de kantine te leggen.’

Kun je iets meer vertellen over Coöperatief Dividend?

‘De Rabobank keert een deel van de winst uit aan lokale initiatieven. Dit noemen wij het Coöperatief Dividend. Ik zit zelf niet in de commissie Coöperatief Dividend. Deze commissie beoordeelt de aanvragen en keurt ze al dan niet goed. Wie een aanvraag doet, moet namelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen. Behalve dat het project moet passen binnen een thema, moet je onder meer bankieren bij de Rabobank en ook cofinanciering hebben.’

‘Ik merk wel dat het fonds nog niet bekend genoeg is onder verenigingen en stichtingen. Het geld gaat niet op, dat is een beetje zonde. Vanuit het thema Financieel gezond leven hebben we in de afgelopen periode de Volksuniversiteit Nunspeet blij kunnen maken met een cheque. Het geld was bedoeld om de cursus budgetbeheer die de Volksuniversiteit heeft ontwikkeld voor een aantrekkelijk bedrag te kunnen aanbieden aan de doelgroep.’

Waar kunnen mensen met een initiatief hun aanvraag voor coöperatief dividend indienen?

‘Mensen kunnen met mij contact opnemen of een mailtje sturen naar de ledenraad. Er staat een link op de website van Rabobank Noord Veluwe. Op de website is alle informatie te vinden over de voorwaarden waaraan een initiatief moet voldoen’.’Kijk op: Onze coöperatieve bijdrage - Noord Veluwe - Rabobank onder het kopje ‘Coöperatief Dividend’.