Henk Hokse nieuw lid RvC Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland

14 maart 2023 12:14

De raad van commissarissen van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland is versterkt met Henk Hokse. Leden van de RvC denken en praten mee over de koers van de bank. Ze houden toezicht op de commerciële en maatschappelijke activiteiten en spelen een rol in het verbinden van de leden en de samenleving met de lokale bank.

Verzend het artikel per e-mail

Henk Hokse (47) is financieel directeur van Klein Groep, met een hoofdkantoor in Staphorst. Hij woont in Staphorst.

Je bent sinds 1 september 2022 lid van de raad van commissarissen. Hoe kijk je tegen deze rol aan en welke doelen heb je voor jezelf gesteld?

‘Ik ben in april 2022 lid geworden van de ledenraad van de Rabobank, omdat ik wilde weten wat de bank doet in de regio en hoe ik daar mijn steentje aan kon bijdragen. Mijn idee was om later eens te kijken of ik door kon gaan naar de raad van commissarissen. Die gelegenheid diende zich erg snel aan. Ik twijfelde eerst nog, maar volgens een aantal ledenraadsleden paste deze functie uitstekend bij mij. En ik moet zeggen: ik heb het eerste half jaar al met heel veel liefde gedaan. Zakelijk bankier ik al vele jaren bij de Rabobank. Ik merk waar de mensen van de Rabobank tegenaan lopen in hun dagelijkse bestaan. Je ziet de worsteling van de oude coöperatie die dicht bij de mensen en de bedrijven stond. Die honderd procent gestoeld was op vertrouwen en klanten verder wilde helpen. En als je niet oppast slaat dat helemaal door naar de andere kant, denk aan de befaamde Know Your Customer procedures. Als bank ben je verplicht te onderzoeken of de klant waarmee je al dertig jaar zaken doet wel echt is wie hij zegt te zijn en geen criminele activiteiten financiert. Je merkt dat de bank worstelt met enerzijds die systeemwereld en anderzijds de leefwereld. In de leefwereld zie je namelijk wie je voor je hebt. Mijn doelstelling is om die twee werelden dichter bij elkaar te brengen. Ik wil begrip kweken in mijn omgeving voor datgene wat er gebeurt in een bank. En aan de andere kant teruggeven aan de bank wat ik zelf merk en hoor van de mensen om mij heen die tegen vergelijkbare dingen aanlopen.’

Wat betekent het voor jou dat de Rabobank een coöperatie is met leden?

‘Ik juich het coöperatieve model toe. Als lid van de RvC ben ik een verlengstuk van de raad, want de ledenraad benoemt de commissaris. Ik vind dat het instrument ledenraad wel wat meer podium mag krijgen, want het is een machtig gave kans voor leden van de Rabobank om daadwerkelijk hun stem te kunnen laten horen. Je kunt veel dingen naar voren brengen, dus heb ook het lef om daar in te gaan zitten en te zeggen: dit leeft hier. Je merkt echt dat de raad van commissarissen en de directie daar naar luistert. Er is geen enkele bank die dit op zo’n manier organiseert. Waarbij je als lid direct zo’n impact kunt maken. Ik zou zeggen: grijp deze fantastische kans! Het zou fijn zijn als jongeren dit ook doen. Zij zijn de bankiers van de toekomst.’

Rabobank zet zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu en richt zich daarbij op vijf thema’s: Financieel gezond leven, Duurzaam wonen, Duurzaam ondernemen, Energietransitie en Banking4Food. Hoe kijk je aan tegen de vertaling hiervan naar de lokale gemeenschap en wat zie je hiervan (al) terug in jouw omgeving?

‘Als ik in mijn omgeving naar die thema’s vraag, kijken ze mij meestal glazig aan: waar heb je het over? Het voelt voor mij nog niet heel concreet. Ze doen doelgroepgericht wel iets aan banking4food, maar over duurzaam wonen hoor ik weinig. Ook duurzaam ondernemen staat nog in de kinderschoenen. Daar zetten we met onze bedrijven fors op in. Niet zozeer omdat het moet vanuit de bank maar vanuit intrinsieke motivatie. De Rabobank mag op het gebied van duurzaamheid wel een grotere rol gaan spelen richting de klanten. Ik merk dat we daarover in de communicatie naar de lokale gemeenschap toe, als RvC, directie, ledenraad, accountmanagers en partners, nog wel een weg hebben te gaan. Ook over het bestaan van het lokaal coöperatiefonds mag meer worden gecommuniceerd. Ik denk dat dit fonds buiten de ledenraad niet zo bekend is. Ja, zo’n Rabo ClubSupport kennen mensen wel, dat staat dichterbij. Maar het is jammer als mensen er niet van op de hoogte zijn dat ze voor lokale maatschappelijke initiatieven een financiële bijdrage kunnen krijgen.’

Is er iets wat jij zelf nog wilt benoemen?

Ik hoop de komende jaren met de leden van de RvC en directie na te denken over hoe we de bank en de lokale leefgemeenschap dichter bij elkaar kunnen brengen. Want het is een supergave club. Veel medewerkers werken al jarenlang bij de Rabobank. Ze hebben een soort van Rabobank-DNA. Het is lastig om uit te leggen, maar het bloed van de Rabobank stroomt door hun aderen. Je merkt echt het verschil met andere banken. Als organisatie moet je dit koesteren. Het is namelijk één van de dingen die je als bank uniek maakt!’