Ledenraadraadslid Ilona Hiddes vertegenwoordigt de leden van Rabobank Salland

29 november 2023 23:02

Rabobank is een coöperatie met ruim 2 miljoen leden. Dit is uniek in de Nederlandse bankenwereld. De belangen van de leden worden behartigd door de ledenraad. Elke lokale Rabobank heeft een ledenraad. Ilona Hiddes vertegenwoordigt de leden in het leefgebied Salland.

Ilona Hiddes

Ilona Hiddes (42) woont in Raalte en heeft een eigen bedrijf in financiële coaching. Zij is lid van verschillende ondernemersverenigingen in Raalte en betrokken bij het Startersloket Raalte. Ilona is vrijwilliger bij Humanitas. Werkzaam als secretaris bij de Adviesraad Samenleving (Participatie, WMO en Jeugd) voor buurtgemeente Olst-Wijhe. Daarnaast heeft ze een massagepraktijk aan huis.

Je bent sinds april 2023 ledenraadslid. Wat houdt je rol in? En hoe geef jij hier betekenis aan?

‘Ik zit nog niet zo lang in de ledenraad. Ik was al eens eerder een vacature tegengekomen. Toen dacht ik: ik ben al zo druk. Maar ik was wel getriggerd. Vanuit Humanitas was ik samen met de Voedselbank, kerken, Fonds voor Ons bezig om te kijken hoe we structureel de energiekosten van Raaltenaren kunnen verlagen. Ik kreeg een tip dat we voor ons initiatief, inwoners helpen om hun oude koelkast of wasmachine te vervangen door een apparaat met energieklasse A++, waarschijnlijk een aanmerking kwamen voor een financiële bijdrage uit het Coöperatief Dividend van Rabobank. We kregen inderdaad een flink bedrag. Er is ongeveer 36.000 euro aan witgoed besteed in de gemeente en 12.500 euro daarvan kwam uit dit fonds.’

‘Wat mooi dat je zo verbinding kunt leggen. Dat was voor mij de reden om lid te worden. Als ledenraadslid ben je ambassadeur voor de bank. In de ledenraad zitten momenteel 35 leden. We maken de vijf maatschappelijke thema’s kenbaar waar de bank zich op richt en zijn de oren en ogen in de samenleving. Ik heb een groot netwerk en zit bij veel instanties aan tafel. Je pikt positieve en negatieve verhalen op. Als ik bij een bijeenkomst ben en iets hoor wat belangrijk kan zijn voor de bank, dan koppel ik dat terug in de ledenraad. Ik heb het gevoel dat je echt verschil kunt maken door verbindingen te leggen en te kijken waar behoefte aan is.’

‘Wat de ledenraad ook doet, is het uitreiken van cheques in het kader van Rabo ClubSupport. Als je lid bent, kun je ieder jaar door je stem uit te brengen drie lokale clubs gelukkig maken met een financiële bijdrage. Ik mocht in de afgelopen periode een cheque uitreiken aan mijn oude judovereniging JV Salland, Leergeld Salland en de hengelsportvereniging in Raalte. Dat vond ik erg leuk om te doen.’

‘Als ledenraad komen we zo’n vier tot vijf keer per jaar bij elkaar. Daarnaast zijn er nog de bijeenkomsten van mijn werkgroep Financieel gezond leven, en het voorzittersoverleg op kringniveau vergadert ook vier keer in het jaar. En dan heb je natuurlijk nog de individuele gesprekken die je voert in je netwerk.’

Rabobank is een coöperatie met leden. Hoe kijk je hier tegenaan?

‘Ik weet nog dat ik bij de Rabobank kwam om een bankrekening te openen en dat ze vroegen: wil je ook lid worden van de bank? Dat is voor mij pas later écht gaan leven, maar het is mooi dat je op deze manier betrokken wordt bij de bank. Als lid durf je, denk ik, kritischer te zijn dan als werknemer naar je werkgever. Ik vind participatie erg belangrijk. Dat wat de Rabobank altijd al heeft gedaan en nog doet, past uitstekend in deze tijdsgeest.’

Rabobank zet zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu

Rabobank zet zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu en richt zich daarbij op vijf thema’s: Financieel gezond leven, Duurzaam wonen, Duurzaam ondernemen, Energietransitie en Banking4Food. Ilona, jij bent gekoppeld aan het thema Financieel gezond leven. Wat zie je hiervan terug in jouw leefgebied?

‘Het zijn allemaal belangrijke thema’s die de Rabobank wil aanpakken. Door mijn werkzaamheden in het sociaal domein kan ik het meest betekenen voor het thema Financieel gezond leven. In onze werkgroep zoemen we in op een paar thema’s, zoals het geven van voorlichting hoe om te gaan met geld op MBOscholen en de FIXbrigade, die helpt om energiearmoede te bestrijden.’

‘Heel concreet zijn er nog geen aanvragen voor het Coöperatief Dividend. Ik ben vooral lijntjes aan het uitzetten in mijn netwerk om te kijken wat er leeft en om het Coöperatief Dividend meer bekendheid te geven. Ik merk dat veel projecten ook raakvlakken hebben met de andere thema’s. Daardoor sluiten sommige projecten niet helemaal aan bij ons thema, omdat bijvoorbeeld het stukje financieel ontbreekt, maar het verder wel onder gezond leven valt. En die projecten passen dus ook niet helemaal bij een ander thema. Daar worstel ik mee. Ik sprak laatst iemand die vond dat de geldpotjes die de Rabobank heeft soms iets te star zijn. Misschien dat de bank iets mee kan bewegen en kan kijken naar het maatschappelijk belang.’

Kun je iets meer vertellen over het Coöperatief Dividend?

‘De Rabobank geeft een stukje van de winst terug aan de samenleving in de vorm van een donatie aan lokale initiatieven van verenigingen of stichtingen. Wij noemen dit het Coöperatief Dividend. De projecten moeten aansluiten bij een van de maatschappelijke thema’s. Een commissie beoordeelt de aanvraag en kent al dan niet een bijdrage toe, vaak een financiële, maar het kan ook gaan om kennis en/of ondersteuning vanuit het netwerk.’

‘Mensen kunnen mij aanspreken en dan bekijken we samen of hun project in aanmerking komt, want er zijn voorwaarden aan verbonden. De initiatiefnemers moeten bankieren bij de Rabobank en er moet bijvoorbeeld ook een andere geldverstrekker zijn.’

Waar kunnen mensen met een initiatief hun aanvraag voor een bijdrage uit het coöperatief dividend indienen?

‘Op de website van Rabobank Salland kunnen mensen lezen waar hun initiatief aan moet voldoen. Ze kunnen via de link een mailtje sturen. Daarna neemt een van de ledenraadsleden contact op om het initiatief te bespreken en te bekijken welke steun de vereniging kan gebruiken.’ ’ ’Kijk op: Onze coöperatieve bijdrage - Salland - Rabobank onder het kopje ‘Coöperatief Dividend’.