Ledenraadraadslid Jill Sluiter vertegenwoordigt de leden van Rabobank IJsseldelta

29 november 2023 21:08

Rabobank is een coöperatie met ruim 2 miljoen leden. Dit is uniek in de Nederlandse bankenwereld. De belangen van de leden worden behartigd door de ledenraad. Elke lokale Rabobank heeft een ledenraad. Jill Sluiter vertegenwoordigt de leden van Rabobank IJsseldelta.

Jill Sluiter

Jill Sluiter (31) woont in Reeve, een dorp in de gemeente Kampen. Zij is senior beleidsadviseur bij ziekenhuis St Jansdal Harderwijk. Daarnaast is Jill binnen de dorpsraad betrokken bij de opzet van een dorpsvereniging.

Je bent sinds mei 2016 ledenraadslid. Wat houdt je rol in? En hoe geef jij hier betekenis aan?

‘Ik ben nu bezig met mijn tweede termijn. Als ledenraadslid heb ik een signalerende rol. Ik ben de verbindende schakel tussen de bank en mijn achterban, en dan heb ik het met name over leeftijdsgenoten en mijn eigen woonomgeving. Ik kijk wat er leeft en wat ik daarvan, op basis van de vijf maatschappelijke thema’s die wij ondersteunen, terug kan koppelen naar de ledenraad en de bank, zodat de Rabobank of zijn partners daar mogelijk actie op kan ondernemen. We hebben ook een adviserende rol. We denken mee en kunnen meebeslissen over een aantal zaken.’

‘We delen in de ledenraad ideeën met elkaar en wisselen kennis uit. Dit speelt er in Genemuiden, dit in Zwolle en dit in Hattem. Verduurzaming is een enorm item. Ik zit in de adviescommissie Duurzaam wonen. We praten over actuele onderwerpen die spelen, zoals zijn er mogelijkheden in ons leefgebied voor het neerzetten van flexwoningen of voor CPO bouwen. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Hierbij verkoopt de gemeente een kavel aan meerdere particulieren die samen een eigen woningbouwproject ontwikkelen. Ik woon in een nieuw dorp, wij wonen er pas sinds april van dit jaar. Hier moet nog veel ontwikkeld worden.’

‘Vanuit mijn achtergrond en mijn leefomgeving kan ik écht verschil maken in de ledenraad. Toen ik in de ledenraad kwam, was ik vrij jong en studeerde ik nog. Ik was vooral een sparringpartner voor de bank: hoe kunnen we studenten binden aan de bank, hoe kijk je naar de toekomst? Ik zit er nu een tijdje in. Je wordt ouder en ik merk dat ik gegroeid ben in mijn rol. De ervaringen die je opdoet in de loop der tijd neem je mee naar de ledenraad.’

Rabobank is een coöperatie met leden. Hoe kijk je hier tegenaan?

‘Ik ben lid geworden van de Rabobank toen ik ledenraadslid werd. Ik wist überhaupt niet dat je lid kon zijn van een bank. Dat vind ik echt uniek. Ik voel meer verbondenheid doordat ik lid ben en weet wat er speelt binnen de bank. Een gewone klant wil zijn bankzaken goed geregeld hebben, maar weet deze klant ook dat de Rabobank actief is op het gebied van duurzaam wonen of duurzaam ondernemen? Als klant van de bank ben je niet automatisch lid. Daar moet je bewust voor kiezen.’

‘Wat ik mooi vind, is dat je als lid ook letterlijk een stem hebt. Tijdens de Rabo ClubSupport actie konden leden stemmen op hun favoriete clubs. In totaal hebben dit jaar 264 verenigingen en stichtingen een financiële bijdrage gekregen.’

Rabobank zet zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu

Rabobank zet zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu en richt zich daarbij op vijf thema’s: Financieel gezond leven, Duurzaam wonen, Duurzaam ondernemen, Energietransitie en Banking4Food. Jill, jij bent gekoppeld aan Duurzaam wonen. Hoe kijk je aan tegen de doorvertaling naar de lokale gemeenschap? Wat zie je hiervan terug in het leefgebied IJsseldelta?

‘Ik denk dat de lokale gemeenschap nog niet voldoende bekend is met de thema’s dan wel de doelstelling van de thema’s. We moeten hier nog vaker en duidelijker over communiceren. Ik merk dat het nog te weinig leeft in mijn omgeving. Wij zoeken met het thema Duurzaam wonen aansluiting bij organisaties die zich ook bezighouden met dit aandachtsgebied. De Rabobank heeft een maatschappelijke taak, maar hoeft niet altijd kartrekker te zijn of de portemonnee te trekken. Je kunt ook een ondersteunende rol hebben doordat je kennis in huis hebt of in je klantenbestand.’

‘Als ledenraad treden we meer naar buiten en laten we ons zien met onder meer het Coöperatief Dividend. Verenigingen en stichtingen die bankieren bij de Rabobank kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit dit fonds voor initiatieven die aansluiten bij een van de vijf thema’s. Ook als ledenraadslid kunnen wij projecten aandragen. Er zijn al een aantal projecten goedgekeurd. Zoals voor De Toekomst Wilsum, waarbij met het Coöperatief Dividend een steentje bijgedragen kon worden in de aanschaf van zonnepanelen. Ook voor Hengelsportvereniging Zwartewaterland is geld beschikbaar gesteld vanuit het coöperatiefonds om een rolstoelvriendelijke vissteiger te kunnen realiseren. Als IJsseldelta zijn we trots dat we deze projecten hebben kunnen ondersteunen. We zijn actief op zoek naar nog meer mooie initiatieven, want er is nog geld beschikbaar.’

Kun je iets meer vertellen over het Coöperatief Dividend?

‘Het Coöperatief Dividend is een stukje van de winst die de Rabobank ieder jaar reserveert voor lokale projecten van verenigingen en stichtingen. Een commissie, die bestaat uit een afgevaardigde uit elke themagroep, beoordeelt de aanvraag en keurt deze al dan niet goed. Het project moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet bijvoorbeeld ook financiële steun krijgen van anderen.’

Waar kunnen mensen met een initiatief hun aanvraag voor het Coöperatief Dividend indienen?

‘Via de website van Rabobank IJsseldelta kunnen mensen een mailtje sturen met een korte beschrijving van het initiatief. Daarna volgt een gesprek met een van de ledenraadsleden om te kijken of het in aanmerking komt. Op de website is meer te lezen over de voorwaarden waaraan een initiatief moet voldoen.’ Kijk op: Onze coöperatieve bijdrage - IJsseldelta - Rabobank onder het kopje ‘Coöperatief Dividend’.

Waar wil je nog iets over zeggen?

‘Ik wil een oproep doen aan de leden in de regio om zich aan te melden voor de ledenraad. Rabobank IJsseldelta zoekt ambitieuze ledenraadsleden die vanaf volgend jaar mee willen helpen om de lokale leefomgeving te versterken. Op dit moment hebben we 27 leden. Heb je interesse? Solliciteer dan vóór 31 december via de link op de website.’